Pożyczki pozabankowe a Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) to dokument stanowiący zbiór zasad postępowania opartych na ogólnych normach moralnych i zgodny z prawem obowiązującym na terenie Polski. Do powstania ZDP przyczyniły się Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Normy określone w dokumencie mają być stosowane przez przedsiębiorstwa związane z rynkiem finansów konsumenckich.

Sektor pożyczkowy w Polsce jest obecnie reprezentowany przez 444 instytucje zarejestrowane w prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego Rejestrze Firm Pożyczkowych. Aktywa sektora wynoszą 11,3 mld zł. Szacuje się, że co roku firmy pożyczkowe udzielają 2,7 mln pożyczek o wartości około 7,2 mld zł.

W ostatnich latach na rynku pożyczkowym obserwowana jest zmiana modelu biznesowego. Znacznie spadł udział pożyczek, w których dominuje obsługa domowa pożyczkobiorców. Dynamiczny wzrost znaczenia na rynku odnotowały podmioty działające online – ich udział zwiększył się o 5,3% do poziomu 19,7%. Łącznie szacuje się, że pożyczki udzielone przez Internet stanowiły w 2017 roku 35,3% wartości wszystkich zobowiązań rynku pożyczkowego, a dziś mogą już stanowić większość. Warto zwrócić także uwagę, że firmy pożyczkowe same coraz częściej wychodzą z inicjatywami mającymi zwiększyć wiarygodność sektora pożyczkowego. Można tu wspomnieć Zasady Dobrych Praktyk i podać je jako dobry przykład transformacji sektora.

– Zasady Dobrych Praktyk powstały z inicjatywy Związku Przedsiębiorstw Finansowych zrzeszających wszystkie instytucje pozabankowe działające na polskim rynku. Dokument określa zasady działania firm pożyczkowych w obszarach najistotniejszych z punktu widzenia konsumenta – wyjaśnia ekspert marki hapipożyczki. – ZDP ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony pożyczkobiorcy oraz zwiększyć zaufanie do sektora pożyczkowego, a także zadbać o jego zrównoważony rozwój.

Zasady Dobrych Praktyk – co zawierają?

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który określa sposób działania instytucji pożyczkowych w kwestiach najważniejszych dla klienta. Firmy, które są członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), muszą prowadzić działalność zgodnie z ZDP. W związku z tym dokument ten dotyczy nie tylko instytucji pozabankowych, ale również podmiotów windykacyjnych, biur informacji gospodarczej oraz internetowej giełdy wierzytelności.

Należy podkreślić, że Zasady Dobrych Praktyk dotyczą przeciwdziałania możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów ustawy poprzez tzw. rolowanie pożyczki. Regulacje tam zawarte mają również zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się konsumentów, pobieraniu kosztownych opłat od pożyczkobiorców oraz mają udoskonalić procedury oceny zdolności kredytowej klienta.

Cele Zasad Dobrych Praktyk

Związek Przedsiębiorstw Finansowych, poprzez zobowiązanie wszystkich członków do przestrzegania ZDP, promuje takie wartości jak uczciwość, staranność, godność i zaufanie. Przedsiębiorstwa akceptujące te regulacje muszą dbać o to, aby osoby działające w ich imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i prezentowały właściwą postawę etyczną. Firmy pożyczkowe powinny także wypracować procedury niezbędne do właściwego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności.

Instytucje pożyczkowe muszą również dbać o relacje wewnętrzne, zapobiegać konfliktom interesów, chronić informacje o klientach oraz przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. Poprzez dokument ZDP Związek Przedsiębiorstw Finansowych pilnuje także, aby instytucje pozabankowe dbały o rzetelną reklamę, umożliwiały klientom składanie reklamacji i zawsze dążyły do rozstrzygania sporów wzajemnych.

Na straży przestrzegania przez podmioty finansowe Zasad Dobrych Praktyk stoi Komisja Etyki działająca przy ZPF. Instytucje należące do związku zobowiązane są do postępowania zgodnie z określonymi zasadami oraz do corocznego poddania się audytowi wewnętrznemu.

Znaczenie Zasad Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk mają wpłynąć pozytywnie na problematyczne obszary działalności sektora pożyczkowego i sprawić, że dla klienta pożyczanie pieniędzy w tych instytucjach będzie bezpieczniejsze i prostsze, a ocena zdolności kredytowej będzie rzetelna i wiarygodna. W praktyce ma to oznaczać, że pożyczkobiorca zadłużający się w firmie zrzeszonej w ZPF zyskuje gwarancję, iż pożyczkodawca nie będzie próbował go oszukać.

Klient sektora pożyczkowego, który podejrzewa, że instytucja pozabankowa działa niezgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk, może złożyć do Związku Przedsiębiorstw Finansowych skargę lub wniosek o wszczęcie postępowania. ZPF jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Warto zatem zapoznać się z dokumentem ZDP przed zaciągnięciem pożyczki pozabankowej.

Zasady Dobrych Praktyk mają zapewnić większe bezpieczeństwo klientom i wyższy komfort korzystania z takich produktów pozabankowych jak pożyczki. Nowo przyjęte przepisy powinny usprawnić proces pożyczkowy, zapewnić odpowiedni poziom ochrony informacji oraz interesów klientów firm pożyczkowych, czyli wzbudzać zaufanie pożyczkobiorcy. Założeniem ZDP jest także poprawa sytuacji na rynku usług pozabankowych i korzystny wpływ na rozwój instytucji pożyczkowych. To na pewno krok w dobrym kierunku.

Pożyczkodawcą jest IPF Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. RRSO wynosi 9,72% . Produkt „Pożyczka dla Nowych Klientów” dostępny jest od 24.04.2019 r. wyłącznie dla konsumentów nieposiadających pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki pożyczki uzależnione są od poziomu wiarygodności kredytowej konsumenta. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Więcej szczegółów w regulaminie na hapipozyczki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *