Jakie kwalifikacje należy posiadać do pracy w budownictwie?

Zapotrzebowanie na pracowników w branży budowlanej jest cały czas duże. Warto więc wiedzieć, jakie wykształcenie i uprawnienia należy posiadać, aby objąć określone stanowisko w budownictwie. Podpowiadamy, jakie kwalifikacje należy zdobyć.

Praca w budownictwie — różne wymagania na różne stanowiska

Trudność w zdobyciu odpowiednich kwalifikacji uprawniających do odpowiadania na oferty pracy w budownictwie polega na tym, że każdy rodzaj prac wykonywanych przez pracowników budowlanych wymaga innego rodzaju uprawnień. Ich posiadanie musi być poświadczone odpowiednimi dokumentami wydanymi przez stosowane do tego organy. Stąd już na początku planowania ścieżki kariery w branży budowlanej powinieneś wiedzieć, jakie stanowisko Cię interesuje.

Najczęstszym wyborem ścieżki kształcenia wśród osób zainteresowanych pracą w budownictwie są studia wyższe o kierunku technicznym. Mogą to być studia inżynierskie (I stopień), jak i magisterskie (II stopniowe). Każda specjalność uprawnień budowlanych jest związana z koniecznością ukończenia innego kierunku studiów. Ich listę można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ważnym wymogiem jest też konieczność odbycia praktyki na terenie budowy/i lub w biurze projektowym. Można rozpocząć ją najwcześniej na 3 roku studiów, ale też po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów.

Warto jednak podkreślić, że w budownictwie są również stanowiska kierownicze, które nie wymagają wykształcenia technicznego. Wszystko zależy od rodzaju zadań przypisanych do danego stanowiska.

Egzamin na uprawnienia budowlane — konieczny, gdy interesują Cię oferty pracy w budownictwie na kierowniczych stanowiskach

Zdobycie dyplomu uczelni wyższej i pomyślenie zakończenie praktyki zawodowej to jeszcze za mało, aby zacząć przeglądać oferty pracy w budownictwie na stanowiska kierownicze. Absolwent musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po pozytywnej weryfikacji wniosku osoba wnioskująca zostaje dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane. Wiąże się to z koniecznością wniesienia odpowiednich opłat.

Egzamin odbywa się dwa razy do roku. Składa się z części ustnej i pisemnej. Kandydat musi wykazać się znajomością przepisów prawa z zakresu przebiegu procesu budowlanego oraz umiejętnością zastosowania w praktyce wiedzy technicznej.

Inne uprawnienia potrzebne do pracy w budownictwie

Oczywiście oferty pracy w budownictwie nie dotyczą jedynie osób z wyższym wykształceniem. Aby zostać niewykwalifikowanym pracownikiem fizycznym nie trzeba mieć żadnych uprawnień związanych z branżą budowlaną. Można też znaleźć zatrudnienie, mając tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.

Trzeba przy tym pamiętać, że do wykonywania niektórych prac konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Tak jest np. w przypadku operatorów maszyn budowlanych czy osób, które zajmują się pracami związanymi z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi. Zdobycie stosowanych dokumentów związane jest z koniecznością odbycia kursu i zdania egzaminu. Wymaga to wydania sporej sumy pieniędzy oraz poświęcenia czasu i wysiłku na naukę. Jednak dzięki temu można zdobyć lepiej płatną pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *