Jak starać się o odszkodowania powypadkowe?

Wypadki zdarzają się często i niestety każdy z nas może być ich ofiarą. W wielu przypadkach można starać się o rekompensatę. Taką formą jest odszkodowanie. Dziś przedstawimy Wam, czym są odszkodowania powypadkowe i co warto na ich temat wiedzieć.

Czym są odszkodowania powypadkowe?

Odszkodowania powypadkowe są formą rekompensat szkód jakich doznała dana osoba. Istnieje wiele rodzajów takich odszkodowań. Najczęściej mamy do czynienia z odszkodowaniami za szkody osobowe. Są one przeznaczone dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu. Można też otrzymać odszkodowania powypadkowe za szkody majątkowe. Obejmują one pokrycie kosztów za zniszczone bądź uszkodzone mienie. Jeszcze inną formą są odszkodowania za utracony dochód. Są one przeznaczone dla osób, które nie są w stanie pracować bądź na skutek urazów nie mogą w pełni wykonywać swoich obowiązków. Inną formą są odszkodowania za ból i cierpienie. Przysługują one osobom, które zmagają się z cierpieniem fizycznym czy psychicznym, będącym skutkiem wypadku. Jeszcze innym rodzajem są odszkodowania powypadkowe za śmierć bliskiej osoby. W tym przypadku odszkodowanie może pokrywać koszty związane z pogrzebem czy też wyrównywać straty finansowe. Może być formą zadośćuczynienia za ból i cierpienie związane ze stratą bliskiej osoby. 

Odszkodowania powypadkowe – od czego zależy ich wysokość?

Wysokość odszkodowania powypadkowego zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od stopnia obrażeń oraz uszkodzenia organizmu. Odszkodowanie może też pokrywać zniszczone czy uszkodzone mienie, a także koszty wynajmowanego pojazdu. Trzeba zdawać sobie  sprawę, iż na wartość odszkodowania mogą wpływać straty wynikające z utraty dochodu. Suma zależy też od stopnia cierpienia czy też czasu przez który poszkodowany odczuwa ból. Pewne jest to, że o odszkodowania powypadkowe warto walczyć, tym bardziej że są wyliczane z uwzględnieniem zarówno szkód majątkowych, jak i niemajątkowych. Szkody majątkowe to szkody, które wpływają na obniżenie majątku poszkodowanego. Zalicza się do nich także renty. Kwota może być zwiększona jeżeli poszkodowany ma gorsze widoki na przyszłość, a więc nie będzie mógł np. dalej studiować czy pracować. Natomiast szkody niemajątkowe, to szkody, do których należą cierpienie oraz ból, którego doznała osoba pokrzywdzona. Pod uwagę bierze się także ból związany z rehabilitacją czy niepełnosprawnością. Warto tutaj przytoczyć wypowiedź mecenasa Tomasza Walczaka, który zawsze informuje klientów, iż: „zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody”.  

Czy otrzymując odszkodowanie można wkroczyć jeszcze na drogę sądową?

Wiele osób zastanawia się, czy otrzymując odszkodowanie powypadkowe może wejść jeszcze na drogę sądową. Tutaj należy wiedzieć, że odszkodowanie rzeczywiście powinno rekompensować poniesioną szkodę. Jeżeli jednak klient uzna, iż kwota została zaniżona, to można odwołać się od tej decyzji. Dodatkowo poszkodowany może wejść na drogę sądową. Jest tutaj jeden warunek, a mianowicie nie może zawrzeć wcześniej z ubezpieczycielem umowy, w której zrzeka się pozostałych roszczeń. Jeżeli rzeczywiście podpisze taką umowę, to nie może już starać się o dodatkowe odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń bardzo często zaniża odszkodowania powypadkowe. W takim przypadku poza odwołaniem się, można też wejść na drogę sądową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *