Jakie są koszty i korzyści związane z uzyskaniem certyfikacji ISO?

Wdrożenie norm ISO w ramach własnej działalności gospodarczej przynosi wiele niekwestionowanych zalet. Z drugiej strony – generuje również koszty wstępne, o których warto wiedzieć. Zapraszamy do lektury poradnika, gdzie poddamy analizie efektywność ekonomiczną dla zewnętrznej certyfikacji i jej wpływ na późniejsze funkcjonowanie firmy w gospodarce. Czy wydatki pozostają zrekompensowane przez rezultaty?

Co wchodzi w zakres kosztów certyfikacji?

Wymagania dla różnych łańcuchów dostaw zyskały odzwierciedlenie w rozmaitych procedurach certyfikacyjnych ISO. Istnieje wiele typów norm z przeznaczeniem dla producentów w określonym sektorze. Wspólnym mianownikiem pozostaje natomiast dążenie do maksymalizacji jakości i bezpieczeństwa dla końcowego odbiorcy.

Stopień zaawansowania systemów wspomagania jakości w danym sektorze znajduje swój wyraz w złożoności procesów testowania i weryfikacji. Na ostateczny koszt uzyskania certyfikatu składa się zatem szereg elementów, które wynikają zarówno ze specyfiki branżowej, jak i polityki samej jednostki certyfikującej.

Przykładowo, proces dostosowawczy do normy ISO 22000 musi sprawdzić spełnienie wymogów dla wszystkich organizacji będących częścią łańcucha żywnościowego. System zarządzania bezpieczeństwem żywności generuje koszty na poziomie samego procesu certyfikacji, jak i poprzedzających ją czynności przystosowawczych. Do tej drugiej grupy wydatków należą m.in. szkolenia personelu, realizacja audytów wewnętrznych czy zakupy materiałów i wyposażenia.

Warto mieć świadomość co do nakładów czasowych i potencjalnych przerw w działalności zakładu. Stanowią one ważną kategorię kosztów, jakie pociąga za sobą każda certyfikacja ISO. Zaangażowanie kadry kierowniczej w procedury dostosowawcze chwilowo odciąga zarządzających od podejmowania bieżących decyzji. Reorganizacja pracy i ciągła dyscyplina przy utrzymywaniu jakości pociągają za sobą znaczny wysiłek czasowy i finansowy, który należy włączyć do końcowego bilansu.

Dlaczego warto poddać się certyfikacji ISO?

Doświadczenie wielu producentów dobitnie pokazuje, że certyfikacja ISO w zaufanej jednostce badawczej stanowi przepustkę do zwiększenia biznesowych zasięgów. Jednoznaczne potwierdzenie jakości wyrobu buduje zaufanie u kontrahentów. W branży spożywczej jest to szczególnie istotne, certyfikacja potwierdza zaangażowanie producenta w zapewnienie najwyższej jakości.

Implementacja zasad wynikających z ISO przekłada się również na poprawę organizacji wewnętrznej i maksymalizacji efektywności na linii produkcyjnej. Kompleksowy wymiar szkoleń dla pracowników owocuje lepszym wykorzystaniem czasu pracy i usprawnieniem procesów decyzyjnych.

Dowiedz się więcej o przebiegu certyfikacji na stronie https://www.tuv.com/poland/pl/. Skorzystaj z oferty certyfikacyjnej od TÜV Rheinland Polska i zbuduj solidne fundamenty do nieskrępowanego rozwoju Twojej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *