Jakie części do maszyn rolniczych potrzebne są przed rozpoczęciem sezonu?

Od czasów starożytnych, kiedy ludzie po raz pierwszy zaczęli uprawiać rośliny, używali narzędzi, aby pomóc im rosnąć i zbierać plony. Używali spiczastych narzędzi do kopania i utrzymywania gleby w stanie rozluźnionym oraz ostrych, podobnych do noża przedmiotów do zbierania dojrzałych roślin. Modyfikacje tych wczesnych narzędzi doprowadziły do opracowania małych narzędzi ręcznych, które są nadal używane w ogrodnictwie na małą skalę, takich jak łopata, motyka, grabie, kielnia i kosa, oraz większych narzędzi, takich jak pługi, siewniki, zgrabiarki.

Najważniejszym narzędziem nowoczesnego rolnictwa jest ciągnik. Zapewnia poruszanie się wielu innym narzędziom i może dostarczać moc, poprzez wał napędowy, do obsługi maszyn ciągniętych za ciągnikiem. Wały napędowe ciągników można również skonfigurować do napędzania pasów, które obsługują takie urządzenia, jak mieszalniki pasz, pompy i generatory energii elektrycznej. Małe narzędzia, takie jak przenośne irygatory, są często zasilane przez poszczególne silniki.

Ziemia jest łamana przez pługi, aby przygotować rozsadnik. Pług składa się z lemieszy, które tną, a następnie podnoszą, obracają i rozdrabniają glebę. Nowoczesne pługi są zwykle wyposażone w kilka lemieszy, dzięki czemu można rozerwać szeroki obszar ziemi za jednym razem. Brony służą do wygładzania zaoranej ziemi, a czasem do pokrywania nasion i nawozów ziemią. Brona talerzowa, która ma zakrzywione stalowe tarcze o ostrych krawędziach, jest używana głównie do cięcia resztek pożniwnych przed orką i do zakopywania chwastów podczas przygotowania rozsadnika. Zęby i brony talerzowe w kształcie litery V rozbijają grudki gleby, aby poprawić napowietrzanie gleby i jej zdolność do pobierania wody.

Niektóre uprawy zbóż są nadal sadzone przez rozsiewanie nasion. Maszyny do siania zwykle składają się z długiej komory nasiennej zamontowanej na kołach i wyposażonej w mieszadło do rozprowadzania nasion. Nasiona rozsiewane nie zawsze są pokryte jednolitą lub wystarczającą głębokością gleby, dlatego siew odbywa się częściej za pomocą radeł, które wytwarzają ciągłe bruzdy o jednakowej głębokości. Specjalistyczne narzędzia o nazwie sadzarki są niezbędne do siewu roślin, które są sadzone w rzędach, takich jak kukurydza. Sadzarki do kukurydzy i inne podobne maszyny mają specjalne koło podające, które zbiera małe ilości ziarna i umieszcza je w ziemi.

Nawóz może być rozprowadzany zimą lub krótko przed czasem wysiewu. Obornik jest rozprowadzany najskuteczniej przez rozrzutnik, który jest wagonem wyposażonym w dolny przenośnik do przenoszenia nawozu z powrotem do przystawki bijakowej, która rozkłada go, a następnie rozprasza go na ziemi.

Po rozpoczęciu wzrostu upraw używa się kultywatora do niszczenia chwastów, rozluźniania i napowietrzania gleby. Chwastownik płomieniowy, który wytwarza podmuch gorącego powietrza, może być używany do niszczenia chwastów rosnących wokół upraw. Chwasty są wrażliwe na gorące powietrze, ale twarde łodygi chronią uprawy przed uszkodzeniem. Herbicydy chemiczne stosowane w postaci sprayu lub granulatu są szeroko stosowane do niszczenia chwastów.

Stosowanie maszyn rolniczych znacznie zmniejsza ilość pracy ludzkiej potrzebnej do podniesienia wydajności plonów. Średnia ilość pracy wymaganej na hektar do produkcji i zbioru kukurydzy, siana i zbóż spadła do mniej niż jednej czwartej tego, co było wymagane zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Mechanizacja, w połączeniu z ulepszonymi odmianami upraw, lepszymi technikami i wydajniejszym przetwarzaniem żywności, umożliwiła niewielkiemu odsetkowi ludności wyprodukowanie wystarczającej ilości żywności, aby nakarmić cały świat.

Te i inne cześć do maszyn rolniczych możecie kupić Państwo na Agropomoc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *