Obsługa techniczna nieruchomości

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku oddano do użytkowania ponad 207 tysięcy mieszkań, czyli o 12% więcej niż rok wcześnie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dawno temu, w 1978 roku.

Te dane najlepiej pokazują, jak wiele mieszkańców korzysta z budownictwa wielorodzinnego. Szacuje się, że nadal w blokach mieszka ponad 40% mieszkańców Polski, czyli około 16 milionów osób. Czy jednak na co dzień zastanawiamy się jakie instalacje i urządzenia funkcjonują w budynku i kto dba o ich sprawność? Tę wiedzę posiada na ogół tylko administracja, która w przypadku awarii bądź konieczności dokonania jakiejś operacji okresowej kontaktuje się z firmą zajmującą się obsługą techniczną nieruchomości.

Obsługa techniczna nieruchomości – co to dokładnie oznacza?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w artykule 62 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek obsługi technicznej budynków. W rozwinięciu tego punktu mowa jest między innymi o konieczności wykonywania okresowych kontroli stanów technicznych. Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd: elementów budynku, budowli oraz instalacji, narażonych na negatywny wpływ czynników atmosferycznych i użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń przeznaczonych do ochrony środowiska; instalacji gazowej i przewodów dymowych, spalinowych lub wentylacyjnych. Dodatkowo przynajmniej raz na pięć lat należy skontrolować stan techniczny oraz przydatność obiektu do eksploatacji, a także przeprowadzić badanie instalacji elektrycznej (https://inwemer.pl/oferta/obsluga-techniczna-nieruchomosci/konserwacja-instalacji) oraz piorunochronnej. Istnieje także konieczność bieżącej interwencji w przypadku zgłoszenia od użytkowników lokali mieszkalnych zauważonych nieprawidłowości oraz ingerencji lub naruszeń.

Obsługa techniczna nieruchomości – jakie usługi przewiduje?

W praktyce coraz rzadziej dochodzi do sytuacji, że zarządca nieruchomości realizuje obsługę techniczną budynku przy wykorzystaniu kilku firm. Wyobraźmy sobie, jak trudne musiałoby być skoordynowanie prac ekipy remontowej, hydraulika, elektryka i firmy zajmującej się naprawą klimatyzacji. A wszystko musi być przecież wykonane jak najszybciej i z dbałością o jakość. Od tego zależy życie mieszkańców. Zarządcy nieruchomości zależy, aby zlecić wszystkie te prace jednej firmie, która weźmie na siebie odpowiedzialność dopasowania wszystkich wymienionych elementów. Dbanie o obiekt to nieprzerwany proces, który wymaga wsparcia stacjonarnego, mobilnego, a często także całodobowego. Warto powierzyć go specjalistom, posiadającym niezbędne kompetencje i uprawnienia.

Kompleksowa obsługa budynków (https://inwemer.pl/oferta/obsluga-techniczna-nieruchomosci) obejmuje nie tylko wykonanie niezbędnych operacji technicznych, ale także konserwację i przeglądy wszystkich urządzeń oraz instalacji znajdujących się w nieruchomości. Do zakresu zadań firmy z branży należy więc między innymi:

Regularne przeglądy i kontrole ograniczają ryzyko powstania poważnych usterek. Wczesne wykrycie deficytów i wad instalacji lub nawet konstrukcji budynku, z jednej strony hamuje postęp awarii, z drugiej minimalizuje koszty związane z naprawą. Dobra obsługa techniczna nieruchomości występuje wtedy, gdy mieszkańcy w ogóle nie muszą martwić się o bezpieczeństwo i komfort mieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *