Sposoby motywowania pracowników

Każdy, kto prowadzi własną firmę, z pewnością zdaje sobie sprawę, jak ważne jest motywowanie pracowników. Jeśli nie będą oni stale zachęcani do pracy poprzez wyznaczanie atrakcyjnych celów, znacząco spadnie ich wydajność. W jaki sposób zmotywować handlowców do działania?

System SFA z grywalizacją

Wprowadzenie w firmie oprogramowania do mobilnego raportowania (czyli tzw. SFA) potrafi znacząco poprawić wyniki. Korzysta z tego coraz więcej przedsiębiorstw. Dzięki temu pracownicy mają jasno określone cele, a ich osiąganie przynosi dużą satysfakcję. System SFA warto połączyć z grywalizacją, czyli wykorzystaniem schematów znanych z gier. Takie rozwiązanie oferuje firma Companion. Pozwala to na zwiększenie zaangażowania osób pracujących nad danym projektem. Można właściwie powiedzieć, że dzięki temu codzienna praca staje się przygodą, misją do wykonania. Ukończenie zadania wiąże się z korzyściami, co za tym idzie – pracownik stara się zrobić to jak najlepiej i w jak najkrótszym czasie.

Partnerstwo

Starajmy się, by w firmie panowały dobre relacje między współpracownikami. Ważne jest, byśmy również my, jako szefowie, starali się nawiązać partnerski kontakt z podwładnymi. Budowanie własnego autorytetu jest oczywiście ważne, jednak nadmierne tworzenie dystansu może doprowadzić do napięcia i nerwowej atmosfery. To z kolei przekłada się na mniejszą efektywność.

Powinniśmy zapewnić handlowcom możliwie jak największą swobodę w wykonywaniu swoich obowiązków. Wymagajmy od nich, jednak jednocześnie dajmy im elastyczność i nie narzucajmy wygórowanych oczekiwań. Jeśli handlowiec zobaczy, że ma jakąś niezależność, będzie chciał tym lepiej wypadać w pracy, ponieważ będzie mu zależało na utrzymaniu zaufania szefa. Dodatkowo poczucie, że pracownik ma coś do powiedzenia i tworzy daną firmę sprawi, że będzie bardziej angażował się w poszczególne zadania.

Nagrody i zdrowe współzawodnictwo

Nie jest niczym zaskakującym, że perspektywa otrzymania nagrody potrafi zmotywować do działania. Handlowiec wiedzący, że po osiągnięciu danego wyniku otrzyma premię bądź inne, dodatkowe wynagrodzenie, będzie chciał rzeczywiście na to zasłużyć.

Dobrym pomysłem jest także wytworzenie współzawodnictwa. Ogłaszanie wyników sprzedaży i prezentowanie rankingów, gdzie najlepsi będą wyróżniani, a ci najgorsi ostrzegani, może doskonale zmotywować w codziennej pracy. Pamiętajmy jedynie, by osoby ze słabszymi wynikami nie czuły nad sobą nadmiernej presji, pilnujmy też, czy rywalizacja nie niszczy dobrej atmosfery w firmie.

Jasne cele i poczucie rozwoju

Ważne, by w wytyczaniu kolejnych celów uczestniczył też sam handlowiec. Dzięki temu będzie miał realny wpływ na działanie przedsiębiorstwa, będzie też czuł, że jego zdanie jest szanowane, a jego możliwości brane pod uwagę w planowaniu dalszego rozwoju firmy. Jednocześnie w przyszłości nie będzie kwestionował ustaleń, ponieważ sam wyraził na nie zgodę. W przypadku gdy szef narzucił pracownikom zbyt wiele obowiązków, powinien być w stanie je w razie potrzeby zmodyfikować.

Nie zapominajmy też, jak istotna jest perspektywa awansu i poczucie, że firma stale idzie do przodu. Należy stwarzać handlowcom możliwość do uczenia się nowych rzeczy, zdobywania kolejnych możliwości i pięcia się po szczeblach kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *