Składki ZUS dla nowych firm

Każdy przedsiębiorca ma nie tylko obowiązek wykazywania swoich dochodów, ale również opłacania składek. Dla nowych przedsiębiorców rząd przygotował niedawno preferencyjną ich wysokość. Nie mogą z tego przywileju skorzystać osoby, które już jakiś czas prowadzą swój biznes. Początkujący mają prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące od dnia założenia działalności od znacznie niższej podstawy: jest ona ustalona na poziomie tylko 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zakładając, że od 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, właściciele nowo utworzonych firm zapłacą składki od podstawy wynoszącej 630 zł. Jest to radykalna różnica, gdyż w przypadku standardowych składek jest to 2665,80 zł.

Mówiąc dokładniej tzw. minimalny „mały ZUS” wynosi:

– składka emerytalna 122,98 zł

– składka rentowa 50,40 zł

– składka chorobowa 15,44 zł

– składka wypadkowa 11,34 zł*/10,52 zł

W sumie to 200,16 zł, analogiczne opłaty przy pełnym Zusie to 912,22 zł. Wygląda to na znaczną obniżkę.

Kto może skorzystać

– Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziły innej pozarolniczej działalności gospodarczej

– Podmioty zostały wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli zarejestrowały formalnie działalność

– W ramach własnej działalności nie wykonują usług na rzecz byłego pracodawcy w charakterze, w jakim pracowali dla niego na etacie. Dotyczy to pracy wykonywanej w roku obecnym albo poprzednim

Firma korzystająca z ulgi jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Nie musi zaś, ale może płacić na ubezpieczenie chorobowe. Nie ma również przymusu opłacania składki na Fundusz Pracy. Jest to spowodowane tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do jej uiszczenia tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej tyle, co płaca minimalna. A ponieważ przy takim ZUSIE dla początkujących bierze się pod uwagę kwotę stanowiącą 30% minimalnego wynagrodzenia, ze składki na Fundusz Pracy można być zwolnionym przez dwa lata.

Okres preferencyjny i sposób skorzystania z ulgi

Tak jak było wspomniane wyżej okres, przez który osoba prowadząca biznes może płacić składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru jest czasowy. Trwa on 2 lata kalendarzowe. Liczy się go od dnia założenia firmy, a przy ustalaniu czasu trwania ulgi bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Ponadto do okresu uprawnienia do ulgi wlicza się okres, w którym przedsiębiorca nie miał przymusu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne – np. w wyniku zawieszenia działalności gospodarczej czy też podlegania tym ubezpieczeniom z jakiegoś innego tytułu.

Żeby skorzystać z tej ulgi nie wystarczy tylko dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale należy zgłosić się do ZUSU. Trzeba zarejestrować się do ubezpieczeń wypełniając odpowiednie druki (ZUS ZUA, ZUS ZZA). Terminem zaś dokonania rejestracji jest 7 dni od dnia startu działalności. Oblicza się, że preferencyjne warunki opłacania składek dają możliwość oszczędzenia nowym firmom około 600 zł miesięcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *