Scrum nie jest remedium na wszystko, czyli dlaczego warto czasem stosować Kanban

Jedną z najpopularniejszych metod zwinnego zarządzania jest Scrum, który dla wielu firm produkcyjnych – głównie tych działających w branży IT – zapewnia niezwykle wartościowe rozwiązywanie problemów biznesowych i produkcyjnych. Naturalnie nie każda firma skorzysta na wdrożeniu metodologii Scrum i o ile doskonale sprawdza się ona do empirycznego rozwoju produktów, o tyle przy realizowaniu zleceń Scrum może nie okazać się już tak korzystnym rozwiązaniem.

Przy realizowaniu zleceń technicznych, rozwiązywaniu błędów, obsłudze prawnej czy zatrudnianiu i zarządzaniu zasobami ludzkimi o wiele efektywniejszy może okazać się Kanban.

Agile to nie Scrum ani Kanban

Wiele osób mylnie stosuje zamiennie pojęcia Agile, Kanban i Scrum. Jest to kardynalny błąd logiczny, bowiem manifest Agile to o wiele bardziej ogólne i dolnopoziomowe podejście do sprawnego zarządzania, na którym powstało wiele różnych, specyficznych metodologii produkcyjnych i metod zarządzania – m.in. Scrum czy Kanban.

O ile Agile jest frameworkiem, który prezentuje jedynie ogólne ramy postępowania, o tyle metodologie takie jak Scrum, Kanban, XP czy DSDM wypełniają kontekstem owe ramy, tworząc szczegółowiej zdefiniowane metodologie.

Kiedy i dlaczego warto zastosować Kanban?

Wiedząc już, czym są Agile, Kanban i Scrum, a czym nie są, możemy przejść do kwestii wykorzystywania metodologii Kanban w praktyce. Wiemy już także, że Scrum nie jest złotym i uniwersalnym rozwiązaniem.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie rozwija produktu, a jednocześnie chce organizować działalność w obrębie zwinnego podejścia, powinno zwrócić swoją uwagę ku metodologii Kanban. Pozwala ona efektywnie eliminować marnotrawstwo i jednocześnie przykładać maksymalną uwagę do zapewnienia odpowiedniej wartości zarówno firmie, jak i jej klientom. Kanban doskonale sprawdzi się do optymalizacji obsługi zleceń – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Kanban nie wymaga definiowania ról ani zdarzeń. Metodologia ta skupia się bardziej na usprawnianiu. Aby było ono możliwe, konieczne jest wizualizowanie obecnych oraz planowanych procesów produkcyjnych i organizacyjnych. Możliwe jest to dzięki tablicom z kolumnami, które reprezentują kolejne etapy realizacji zleceń.

Podczas tworzenia wizualizacji konieczne jest określenie reguł, które pozwalają na przechodzenie zlecenia z jednego etapu w tablicy na drugi. W ten sposób tworzony jest postulat przejrzystości pozwalający w empiryczny sposób kontrolować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Organizacja pracy w metodologii Kanban polega na takim określaniu procesów, aby realizacja poszczególnych etapów zlecenia była jak najkrótsza, bowiem im krótszy etap realizacji, tym mniejsza szansa zmiany wymagań podczas jego realizacji, a tym samym większa szansa na rozwiązywanie jedynie małej ilości problemów naraz.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Kanban pozwala na pracę w systemie „pull”, czyli takim, w którym zadania realizowane są dopiero po wyjściu od klienta, a więc końcowego podmiotu w całym procesie. Takie podejście pozwala ograniczyć ilość stanów magazynowych, wąskie gardła oraz problemy ze zbyt obfitą realizacją zamówień powodującą zapychanie procesu.

Dlaczego Kanban czasem może okazać się lepszy od Scruma?

Realizowanie zadań w myśl zasad określanych przez Kanban pozwala ograniczyć wąskie gardła i zapychanie procesów. Co więcej, Kanban umożliwia utrzymywanie procesu produkcyjnego w możliwie krótkim czasie przy zachowaniu optymalnej przepustowości systemu. Scrum nie zawsze poradziłby sobie z sytuacją, gdy zlecenia pojawiałyby się w sposób ciągły i uniemożliwiały negocjowanie warunków pracy nad nimi.

ProCognita – Get Agile

Artykuł opracowany przy współpracy z ProCognita – firmą oferującą szkolenia, doradztwo i wykłady z zakresu Agile i Lean.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *