Rozliczenia w UK – wsparcie biura podatkowego

Płacenie podatków jest jednym z obowiązków obywatelskich, a za uchylanie się od tego obowiązku grożą kary, zwykle finansowe. System podatkowy został opracowany w taki sposób, by państwo wiedziało kto, jakie i w jakiej wysokości podatki powinien płacić. Do najbardziej istotnych elementów tego systemu należą rozliczenia podatkowe, które w wyznaczonym terminie należy dostarczyć do urzędu skarbowego. Podobnie wygląda to w większości państw członkowskich UE, choć pewne różnice także występują. Przykładowo rok podatkowy w Polsce trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, zaś w Wielkiej Brytanii od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. System podatkowy w Anglii uznaje się też za znacznie bardziej przejrzysty, a tym samym rozliczenia UK nie sprawiają podatnikom większych trudności. Natomiast ci, którzy nie chcą bądź nie potrafią rozliczyć się samodzielnie, mogą liczyć na wsparcie biura podatkowego.

Kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku w UK?

Każda osoba legalnie zatrudniona w Wielkiej Brytanii ma obowiązek płacenia podatku dochodowego. Najczęściej (w przypadku klasycznej umowy o pracę) dzieje się to automatycznie, tj. pracodawca potrąca stosowaną kwotę z pensji brutto pracownika i przekazuje ją do HMRC. Po zakończeniu roku podatkowego sporządza się rozliczenie, z którego jasno wynika, czy doszło do nadpłacenia podatku, czy też podatnik zobowiązany jest do uzupełnienia brakującej kwoty.

Rozliczenia w UK dotyczą jednak przede wszystkim osób samozatrudnionych, które muszą wykazać swoje przychody i rozchody. Co ciekawe, zobowiązani do rozliczania podatku są także ci przedsiębiorcy, którzy w minionym roku podatkowym nie osiągnęli żadnych przychodów.

Terminów rozliczeń muszą pilnować także ci, którzy pozyskują dochody z innych źródeł aniżeli klasyczna działalność zarobkowa, czyli np. osoby zajmujące się wynajmem nieruchomości czy pobierające określone świadczenia.

Rozliczenia w UK – czas oczekiwania na zwrot podatku

Im szybciej poprawnie sporządzone rozliczenie podatkowe trafi do HMRC, tym szybciej możemy liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Aby mieć pewność, że w zeznaniu znalazły się kompletne dane, warto poprosić o pomoc biuro księgowe w UK. Wykwalifikowani księgowi są ekspertami w dziedzinie zwrotu podatku, dlatego zapewnią profesjonalną pomoc zarówno osobom indywidualnym, jak i mniejszym i większym przedsiębiorstwom o rozmaitym profilu działalności.

Zwrot podatku następuje zwykle w ciągu 2-4 miesięcy od momentu złożenia rozliczenia. Często jest tak, że wnioski przygotowane na podstawie kart podatkowych (P45, P60) są rozpatrywane szybciej, aniżeli te, sporządzone na podstawie odcinków z wypłat (payslipów). Dlatego udając się do biura rachunkowego, najlepiej zabrać ze sobą dokumenty P45 lub P60, a w dalszej kolejności trzy ostatnie payslipy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *