Restrukturyzacja – szansa na nowe otwarcie

Jeśli restrukturyzacja nieustanie kojarzy Ci się z upadłością – czas zmienić myślenie! Coraz więcej świadomych przedsiębiorców traktuje ten proces jako impuls do rozwoju, okazję do wzmocnienia i rozbudowy swojego biznesu. Za sprawą projektu „Przepis na Rozwój” mikro, małe i średnie firmy z terenu województwa łódzkiego mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w stworzeniu planu takich zmian.

Negatywne konotacje narosłe wokół słowa „restrukturyzacja” to w głównej mierze efekt polskiej transformacji ustrojowej z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy nieodłącznie kojarzyło się ono z dużymi problemami przedsiębiorstwa, utratą płynności finansowej i nadchodzącą upadłością. – Dziś specjaliści od procesów restrukturyzacyjnych traktują ją jak lifting, a nie ostatnią deskę ratunku dla firmy. To działania, które przede wszystkim zmierzają do poprawy wydajności i efektywności funkcjonowania zakładu pracy – i takie podejście staramy się propagować wśród podmiotów, które chciałyby skorzystać z naszego projektu – mówi Magdalena Kozińska, Kierownik Działu Projektów Operatorskich w HRP.

Projekt „Przepis na Rozwój 1”, o wartości prawie 42 mln zł, realizowany jest przez HRP we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Polską Izbą Firm Szkoleniowych oraz Fenix Poland. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności firm z sektora MŚP z terenu województwa łódzkiego. – Część środków finansowych z projektu przeznaczamy na wsparcie tych firm, które zamierzają skorzystać z usług profesjonalistów przy opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji. Dlatego 22 sierpnia ogłosiliśmy specjalny, dedykowany nabór dla tych firm, które takie wsparcie chciałyby wykorzystać – zapewnia Magdalena Kozińska.

Mikro, małe i średnie firmy z terenu województwa łódzkiego, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Przepis na Rozwój 1” w tym naborze, muszą spełniać łącznie trzy warunki:

  • są w trakcie procesów restrukturyzacyjnych,
  • do tej pory nie otrzymały wsparcia w ramach projektu „Przepis na Rozwój 1”,
  • zadeklarowały wykonanie i wdrożenie planu rozwoju/planu restrukturyzacji w projekcie.

Restrukturyzację traktujemy „słownikowo” – jako cykl systemowych zmian majątkowych, organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych dostosowanych do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że nie powinien być to wyłącznie proces mający na celu ratunek dla firm z problemami, ale także impuls do rozwoju – podkreśla Kierownik Działu Projektów Operatorskich.

Dla każdego biznesu spektrum restrukturyzacji będzie inne – warto więc skorzystać z usług fachowego doradcy, który dokona głębokiej analizy biznesowej firmy i stworzy odpowiedni plan. Czasem może być to zredukowanie kwoty wierzytelności, a innym razem zmiana modelu biznesowego czy transformacja organizacyjna. Jeśli na przeszkodzie stoją względy finansowe – z pomocą przychodzi projekt „Przepis na Rozwój 1”. Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie: www.przepisnarozwoj.eu.

Choć na pierwszy rzut oka restrukturyzacja kojarzy się negatywnie, warto jednak zagłębić się w szczegóły takich działań i poznać dokładnie ich mechanizmy. Wtedy okaże się, że jest to doskonały przepis na rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *