Rabaty u dostawców paliw w zamian za terminową płatność? Sprawdzamy, czy to możliwe

Wysokie koszty prowadzenia działalności to jedna z podstawowych barier dla polskich przedsiębiorców. Na długiej liście kosztów operacyjnych znajdują się między innymi koszty transportu. Jak uzyskać u dostawców paliw rabaty w zamian za terminową płatność? Między innymi dzięki faktoringowi.

Koszty operacyjne to koszty związane z prowadzeniem działalności. Zalicza się do nich m.in. koszty surowców, materiałów i energii, koszty związane z użytkowaniem przestrzeni (np. biurowej), koszty podatkowe, koszty pracownicze, amortyzacji i leasingu maszyn czy pojazdów oraz koszty transportu. W skład tych ostatnich wchodzą m.in. koszty paliwa, jak wiadomo – niemałe.

Nieterminowe płatności to codzienność

Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy nie dysponują wystarczającymi środkami, by na czas regulować własne zobowiązania. Dlaczego? Między innymi ze względu na panującą od wielu lat na polskim rynku i niestety wciąż pogarszającą się dyscyplinę płatniczą. Przedsiębiorcy nie otrzymują należności za wystawione faktury na czas i sami również nie płacą w terminie. Powstające przez opóźnione płatności zatory płatnicze skutecznie utrudnić mogą prowadzenie biznesu zwłaszcza firmom z sektora MŚP. W takich warunkach trudno być także rzetelnym płatnikiem. Opóźnienia w otrzymywaniu należnych środków przekładają się bowiem często na opóźnienia w regulowania własnych zobowiązań.

Rabaty u dostawców paliw za terminową płatność

Tymczasem, gdyby przedsiębiorcy posiadali wystarczający kapitał, by na czas regulować własne zobowiązania, choćby wobec dostawców paliw, mogliby liczyć np. na rabaty za terminowe płatności. Rzetelny kontrahent zawsze jest przecież na wagę złota. Ale jak to zrobić, gdy samemu nie otrzymuje się zapłaty za sprzedany towar na czas i nie ma się środków na płacenie w terminie?

Aby zapobiec takim dylematom, warto skorzystać z faktoringu. Pozwala on na szybkie odzyskanie gotówki z wystawionych kontrahentom faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Warunkiem jest Faktorant, sprzedając faktorowi swoje wierzytelności, zyskuje dostęp do środków „zamrożonych” w fakturach niemal od razu po sprzedaży produktów czy usług.

Warto wiedzieć, że wyspecjalizowane firmy faktoringowe oferują, oprócz finansowania, cały wachlarz usług dodatkowych. To m.in. monitorowanie spływu należności od kontrahentów faktoranta, możliwość ubezpieczenia wierzytelności od ryzyka niewypłacalności kontrahenta, a nawet weryfikacja zagranicznych odbiorców pod kątem ich dyscypliny płatniczej.

Sprawdzamy, czy to możliwe

Otrzymaną od faktora gotówkę faktorant spożytkować może na różne cele – w tym także zakup paliwa. Między innymi tym różni się faktoring od kredytu bankowego, w przypadku którego cel wykorzystania środków jest ściśle określony, kontrolowany przez udzielającego finansowania.

Przekonał się o tym pan Krzysztof, właściciel firmy transportowej z Małopolski. 1,5 roku temu zdecydował się na finansowanie działalności faktoringiem. Od pewnego czasu borykał się zatorami płatniczymi. Klientów co prawda miał wielu, jednak większość z nich dyktowała bardzo długie terminy płatności. Niektórzy okazali się przy tym nierzetelnymi płatnikami – wielokrotnie spóźniali się z zapłatą za wystawione faktury nawet kilka miesięcy. Początkowo pan Krzysztof rozważał skorzystanie z kredytu. Zaufany pośrednik finansowy przekonał go jednak, że lepszym rozwiązaniem będzie faktoring transportowy. Firma faktoringowa przygotowała dla niego ofertę uszytą na miarę. Przedsiębiorca długo się nie zastanawiał – wizja uzyskiwania środków od razu po wykonaniu frachtu była bardzo kusząca. Podpisał więc umowę. Dzisiaj faktor zapewnia panu Krzysztofowi nie tylko finansowanie, ale także wspiera go przy weryfikacji potencjalnych klientów oraz odpowiada za dyscyplinowanie obecnych partnerów biznesowych. Dzięki prawidłowemu przepływowi należności firma pana Krzysztofa może terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań oraz ubiegać się o rabaty u dostawcy paliwa. Faktoring transportowy to szansa na rozwój firmy, wzrost floty transportowej oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych z rzetelnymi kontrahentami.