Przepisy podatkowe w zakresie dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest wymagana przez prawo przy określonych transakcjach w celu potwierdzenia prawidłowości stosowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi. Od 2020 roku zasady jej sporządzania uległy znaczącej modyfikacji na mocy nowelizacji ustawy o CIT. Dowiedz się, na czym polegają najnowsze zmiany w podatkach dotyczące cen transferowych i jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie.

Dokumentacja cen transferowych w 2020 roku – najważniejsze zmiany

Nowe przepisy podatkowe dla przedsiębiorców wprowadzają wiele zmian w zakresie cen transferowych. Obowiązuje ich m.in. zupełnie nowy formularz TP-R wprowadzony w miejsce deklaracji CIT-TP. Ponadto zmiany w podatkach dotyczą one m.in. warunków, jakie muszą spełnić transakcje, by być zwolnionymi z dokumentacji. Na niekorzyść przedsiębiorców przemawia rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych, które potencjalnie zwiększa „pulę” podatników zobowiązanych do dokumentacji cen transferowych. Niejako w zamian ustalono też kryteria zwolnienia z obowiązku. Dotyczy ono transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, tzn. takimi, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd mieszczą się na terytorium RP. Należy jednak spełnić dodatkowe kryteria:

  • nie korzystać ze zwolnienia podmiotowego w PIT/CIT;
  • nie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w PIT/CIT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach SSE oraz w sytuacji pozyskiwania wsparcia dla nowych inwestycji;
  • nie ponieść straty podatkowej (nie dotyczy straty bilansowej).

Oznacza to, że w praktyce ceny transferowe dotyczą podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi oraz tych, które osiągają w danym roku straty podatkowe lub korzystają ze zwolnień.

Określono też limity kwotowe, dla których w 2020 roku obowiązuje dokumentacja cen transferowych. To:

  • 10 mln zł dla transakcji towarowych bądź finansowych,
  • 2 mln zł dla transakcji usługowych lub innych,
  • 100 tys. zł dla transakcji prowadzonych z podmiotami zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych.

Nowe przepisy podatkowe – konsekwencje ich nieprzestrzegania

Właściwa dokumentacja cen transferowych będzie w 2020 roku jeszcze ważniejsza niż wcześniej, ponieważ ustawodawca wprowadził nowe sankcje związane z niedotrzymaniem przepisów. Niewłaściwe ustalenie cen stosowanych w transakcjach z podmiotem powiązanym może oznaczać dodatkowe podatki nałożone na podatnika i wynoszące od 10% do 30% sumy zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu. Obowiązują też wcześniej stosowane kary – grzywny skarbowe i zapłata podatku według podwyższonej, 50-procentowej stawki.

Szkolenia z cen transferowych

Ze względu na wysokość sankcji przewidzianych z tytułu błędnego rozliczenia cen transferowych oraz złożoności tej tematyki, zaleca się korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm doradczych zajmujących się tą tematyką bądź przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników działów finansowo-księgowych. Listę tego tupu szkoleń można znaleźć na https://eventis.pl/szkolenia/ceny-transferowe czy też https://eventis.pl/szkolenia/podatki. Występują one zarówno w wersji dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Warto również śledzić zmiany w podatkach na bieżąco czytając wyspecjalizowane serwisy poświęcone tematyce prawa podatkowego, np. WeLearn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *