Projektowanie placów zabaw

Projektowanie placu zabaw to bardzo ważna i odpowiedzialna czynność. Warto ją polecić doświadczonemu fachowcowi, który posiada odpowiednią wiedzę i orientuje się w szybko zmieniających się przepisach. Wykonywaniem profesjonalnych projektów placów zabaw zajmuje się firma Playtime.

Jakie warunki powinien spełnić projekt placu zabaw?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, każdy plac zabaw powinien spełniać kilka najważniejszych warunków. Przede wszystkim powinien się on znajdować co najmniej 10 metrów od okien budynków wielorodzinnych i 10 metrów od miejsca, w którym gromadzi się odpady. Niezwykle istotna jest także odległość placu zabaw od parkingu:

  • jeśli posiada on maksymalnie 4 stanowiska, odległość powinna wynosić przynajmniej 7 metrów,
  • jeśli posiada on od 5 do 60 stanowisk, odległość powinna wynosić przynajmniej 10 metrów,
  • jeśli posiada on więcej niż 60 stanowisk, odległość powinna wynosić przynajmniej 20 metrów.

Bardzo ważne jest umiejscowienie i budowa bramek. Nie powinny one być otwierane na zewnątrz placu oraz nie mogą mieć, żadnych progów, które utrudniłyby wjazd osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Szerokość furtki powinna wynosić min. 0,9 metra.

Inne informacje dotyczące planów placów zabaw

Warto, aby plan placu zabaw uwzględniał ogrodzenie. Nie jest ono wprawdzie obowiązkowe, ale pełni wiele ważnych funkcji i jest bardzo ważne. Przede wszystkim zabezpiecza przed ewentualnym, niekontrolowanym wybieganiem maluchów poza plac np. na drogę. Pomaga on także zachować ogólny porządek, ponieważ dzięki niemu zwierzęta nie mogą samodzielnie dostać się na teren zabaw.

Na każdym placu zabaw, należy określić miejsce, w którym będzie się znajdował czytelny regulamin korzystania z tego miejsca. Powinien on także zawierać najważniejsze numery alarmowe oraz numer do administratora placu.

Każdy projektant placów zabaw, musi uwzględnić także informacje dotyczące trwałości danych atrakcji, ich odporności na obciążenie i warunków bezpiecznego użytkowania. Istotne są także odległości poszczególnych atrakcji od siebie. Obok huśtawek, zjeżdżalni, karuzel itp. powinny się znajdować tzw. strefy bezpieczeństwa, czyli obszary upadku. W tych miejscach nie mogą się znajdować, żadne przedmioty i przeszkody. Nawierzchnia w obszarach bezpieczeństwa powinna być miękka, aby w razie upadku nikomu nic poważnego się nie stało. Więcej informacji dotyczących projektów placu zabaw, można znaleźć na stronie: https://playtime.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *