Windykacja długów – czym jest?

Najprościej mówiąc, windykacja jest procesem, który ma za zadanie umożliwić wierzycielowi uzyskanie należności od osoby zadłużonej.…

Radca prawny jako zawód zaufania publicznego

Co sprawia, że niektóre profesje uznawane są za bardziej, inne za mniej prestiżowe? Dlaczego przedstawicieli niektórych…

Definicja prawa karnego

Prawo karne jest zbiorem przepisów określających czyny zabronione oraz katalog konsekwencji wynikających z ich popełnienia. Podstawowym…

Obsługa klientów, kancelaria i nowoczesna technologia

Kancelarie prawnicze coraz częściej korzystają z nowych technologii. W ten sposób mogą zaoferować lepszą obsługę klienta…

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Ażeby zostać adwokatem, trzeba oczywiście ukończyć odpowiednie studia prawnicze. Na tym jednak nie koniec. Osoba, która…

Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Osoby interesujące się procedurą ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają styczność z wieloma specyficznymi dla tego postępowania sformułowaniami…

Czym są fuzje i przejęcia? Kto może w nich pomóc? Udzielamy odpowiedzi na postawione pytania!

Fuzja jest połączeniem dwóch przedsiębiorstw, natomiast przejęcie polega na przekazaniu kontroli nad firmą innemu podmiotowi. Często…

Nieprecyzyjne zapisy siwz często zmuszają do odrzucania ofert

W przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych zamawiający w siwz obok kryterium ceny ustanowił kryterium terminu…

Zasiedzenie w dobrej wierze

Najbardziej znanym sposobem uzyskania praw do określonej ruchomości bądź nieruchomości jest kupno. Niemniej jednak, nabycie praw…

Jakie są zawody prawnicze i czym się dokładnie zajmują?

Zawody prawnicze charakteryzują się przede wszystkim wysokim prestiżem w społeczeństwie. Pierwsze, co wyobraża sobie większość osób…