Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą odpowiedzialną za reprezentowanie inwestora na budowie. Jego głównym zadaniem jest dbanie o prawidłowe wykonywanie wszelkich prac na terenie budowy. Posiada on również uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Jakie są pozostałe prawa oraz obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego? Kto może nim zostać? Na te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – prawa i obowiązki

Głównym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji danej inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami wiedzy technicznej.

Poza tym inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również do udziału w czynnościach odbioru gotowych projektów oraz przekazywania ich do użytkowania. Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada także liczne uprawnienia, które wynikają z art. 26 Prawa budowlanego.

Oprócz wydawania kierownikowi budowy poleceń, należy do nich przede wszystkim możliwość wstrzymania robót budowlanych w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia lub niedopuszczalnej niezgodności z projektem.

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

Dobry inspektor nadzoru inwestorskiego jest w stanie zapewnić sprawny przebieg budowy oraz zapobiec dodatkowym kosztom danej inwestycji. Dlatego ważne jest, aby przy wyborze osoby na to stanowisko sprawdzić, czy posiada ona odpowiednie kwalifikacje. Należą do nich między innymi:

  • uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie,
  • wiedza z zakresu prawa budowlanego oraz znajomość polskich norm budowlanych,
  • członkostwo w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego (np. Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa),
  • wykształcenie techniczne wraz z praktyką zawodową.

Chcesz wiedzieć więcej na temat nadzoru inwestorskiego? Wejdź na stronę https://www.bureauveritas.pl/needs/nadzor-inwestorski-obiektow-budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *