Pracownica urodziła dziecko na urlopie wychowawczym – jak ustalić jej wymiar urlopu wypoczynkowego?

Pracownica do 31 lipca 2019 r. miała przebywać na urlopie wychowawczym. Jednak 22 stycznia 2019 r. urodziła dziecko i rozpoczęła urlop macierzyński. Czy należy naliczyć urlop wypoczynkowy za pełen rok 2019 – 26 dni?

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie przerywa tego urlopu.

W przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego pracownica nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego, lecz kontynuuje urlop wychowawczy. Ma natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego (jeżeli wystąpi o wypłatę zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego).

Uwaga: W związku z urodzeniem dziecka nie doszło zatem automatycznie do przerwania urlopu wychowawczego. Pracownica nabyła natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Za czas przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to także sytuacji, gdy pracownica w trakcie urlopu wychowawczego pobiera zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem kolejnego dziecka.

Jeżeli więc pracownica będzie przebywać na urlopie wychowawczym przez cały 2019 rok, za ten rok nie nabędzie prawa do urlopu. Gdyby natomiast pracownica zrezygnowała z urlopu wychowawczego (może to zrobić w każdym czasie – za zgodą pracodawcy albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy) i od 22 stycznia 2019 r. rozpoczęła urlop macierzyński, za 2019 rok przysługiwałby jej urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze 26 dni.

Podstawa prawna:

  • art. 1552, art. 1863 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 29a ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 

Katarzyna Pietruszyńska
specjalista w zakresie prawa pracy
ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *