Niektórym wydaje się, że obowiązek alimentacyjny nie istnieje

Kancelaria komornika to miejsce, o którym nikt nie marzy, bo oznacza ono, że w życiu pojawiły się kłopoty. Mimo to właśnie tam wiele osób znajdzie rozwiązanie swoich problemów, a dotyczy to przede wszystkim tych, którzy szukają pomocy w wyegzekwowaniu należnych im alimentów, czyli środków przeznaczonych na zwykłe, codzienne utrzymanie dziecka lub siebie. Niestety wielu osobom wydaje się, że obowiązek alimentacyjny ich wcale nie dotyczy i za nic mają często tragiczną sytuację swoich dzieci. Sprawdź, od kogo możesz uzyskać alimenty dla dziecka i jak ich dochodzić.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Gdy jeden z rodziców zaczyna samodzielnie wychowywać dziecko, czy to z powodu zwykłego rozstania się z partnerem, czy też z powodu śmierci swojego partnera, zaczyna mierzyć się z obowiązkiem utrzymania dziecka z własnych środków. Ponieważ obowiązek utrzymywania dziecka ciąży na obojgu rodzicach, w imieniu dziecka należy domagać się alimentów lub renty rodzinnej.

Bardzo często zdarza się jednak tak, że pomimo zasądzenia alimentów przez sąd rodzic na co dzień opiekujący się dzieckiem ma trudności z ich wyegzekwowaniem. Wówczas z pomocą przychodzi komornik sądowy, który sprawnie odzyska pieniądze, jeśli jest to w ogóle możliwe, czasami bowiem zobowiązany nie jest w stanie łożyć na dziecko na przykład z powodu utraty pracy lub zdrowia. Wówczas trzeba wiedzieć, że alimentów można dochodzić także od dziadków dziecka. Kodeks rodzinny w art. 132 przewiduje właśnie taką sytuację. Jeśli zobowiązany rodzic nie jest w stanie sprostać ciążącemu na nim obowiązkowi alimentacyjnemu, to można ubiegać się o takie świadczenie od rodziców ojca lub matki dziecka, któremu należą się pieniądze.

Jak uzyskać alimenty od dziadków?

Każde niepełnoletnie dziecko musi być reprezentowane w sprawach sądowych przez swojego przedstawiciela ustawowego. Takim przedstawicielem jest najczęściej rodzic sprawujący opiekę nad nim, a jeśli oboje rodzice nie żyją lub mają odebrane prawa rodzicielskie, to sąd ustanawia prawnego opiekuna.

Przedstawiciel ustawowy wnosi do sądu pozew o alimenty w imieniu dziecka. W tym celu należy wypełnić prosty formularz i złożyć go w sądzie. Wniosek ten jest zwolniony z opłaty sądowej. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz miesięczne zestawienie kosztów utrzymania dziecka, najlepiej poparte rachunkami, fakturami lub paragonami. Alimentów można żądać aż trzy lata wstecz od chwili złożenia pozwu w sądzie. Pozwanymi mogą być dziadkowie małoletniego lub nawet rodzeństwo rodzica, który nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego. Należy jednak pamiętać o zachowaniu stosownej kolejności.

Warto też wiedzieć, że sąd uznaje konieczność przyznania alimentów nie tylko tym, którzy nie dysponują własnymi środkami na utrzymanie się i z tego powodu cierpią lub cierpieć mogą niedostatek. Sąd przyzna także alimenty tym, którzy mają usprawiedliwione inne potrzeby, a mają trudności z ich zaspokojeniem.

Po otrzymaniu stosownej decyzji sądowej i niemożności wyegzekwowania zasądzonej kwoty samodzielnie do akcji powinien wkroczyć komornik sądowy, chociażby taki jak skuteczny urzędnik kryjący się pod adresem www.czosnyka-komornik.pl. Nie należy czekać zbyt długo, bo im większy będzie dług alimentacyjny, tym trudniej go wyegzekwować. Trzeba tylko pamiętać, że komornik sądowy działa wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu, którego odpis należy złożyć w kancelarii komorniczej wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *