Modernizacja struktury zatrudnienia i zmiany zachodzące w takich działaniach.

Z powodu dużych wahań na rynku, często firmy są zmuszone zwalniać pracowników, aby tworzyć nowe struktury lub ograniczać te, które tworzą koszty. Aby uniknąć sytuacji kryzysowych, należy w odpowiedni sposób kierować takimi procesami.

Zmiany w zatrudnieniu i ich powód

Firma jak każda organizacja cały czas się zmienia. Musi dopasować swoją działalność do oczekiwań rynku oraz produktów, które sprzedaje. Zmiana struktury działów występujących w firmie powoduje również konieczność zwolnienia lub przenoszenia pracowników obsługujących takie komórki. Aby proces przemiany postępował szybko, muszą być podjęte działania ułatwiające współpracę z pracownikami na temat zmiany stanowiska pracy lub przygotowania ich na poszukiwanie zatrudnienia poza firmą. Czynniki powodujące zmiany mogą być wywołane koniecznością ekonomiczną lub przejęciem firmy przez inne podmioty posiadające własne zasoby kadrowe, lub odmienną politykę dotyczącą zatrudnienia nowych pracowników.

Tworzenie planu zwolnień i restrukturyzacji

Często firmy same nie radzą sobie ze zwolnieniami ze względu na możliwość występowania sytuacji kryzysowych oraz oporu pracowników do procesu zmian. Dobrze jest w takim wypadku poprosić o pomoc firmy zewnętrzne, które oferują outplacement. Są to działania skierowane na pomoc pracownikom w procesie zmian oraz szukające rozwiązań, które będą jak najmniej obciążające dla obu stron. Podmioty oferujące pomoc dostarczają swoją wiedzę i metody szkoleń pozwalające na stworzenie pracownikom możliwości rozwoju poza firmą. Takie profesjonalne podejście do problemów rozwiązywania umów o pracę może wpływać na wizerunek firmy, jak również kształtować dobre relacje z pracownikami, których nie obejmują zwolnienia. Dzięki współpracy z doświadczonym partnerem plan zmian będzie wdrażany szybko dodatkowo uzupełniony pełną informację dostarczoną pracownikom o procesie zmian i kryteriach zwolnień.

Inne formy wsparcia udzielane przez firmy zewnętrzne

Aby proces zwolnień w firmie przebieg spokojnie i z korzyścią dla wszystkich stron można stosować również inne instrumenty pozwalające minimalizować straty w zasobach kapitału ludzkiego. Wprowadzenie nowych działów zmusza zatrudnienia pracowników. Firmy wspierające procesy zmian wprowadzają rekrutację wewnętrzną oraz szkolenia dopasowując umiejętności pracowników do nowych stanowisk. Stworzona jest również giełda pracy, która służy do pozyskiwania ofert od osób zagrożonych zwolnieniem. To jeden z pomysłów, aby skrócić czas potrzebny na kompletowaniu nowej obsady zespołów. Dodatkowo takie działania zmniejszają ilość błędnych decyzji i zatrudniania osób niepasujących do charakterystyki pracy we firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *