Kredyty technologiczne – najważniejsze informacje

Kredyty technologiczne – na czym polegają? Kto może być beneficjentem?

Stara maksyma mówiąca o tym, że kto się nie rozwija, ten ginie, z czasem staje się chyba coraz bardziej aktualna. Współcześnie rozwój przedsiębiorstw w dużym stopniu determinowany jest przez używaną i opracowywaną technologię. W zależności od rodzaju prowadzonego biznesu ma ona na celu wsparcie produkcji, ulepszenie dotychczasowych produktów czy też np. zapewnienie nowych rozwiązań dystrybucyjno-logistycznych. Aby unowocześnić swoją firmę, należy inwestować w nowe technologie. W tym zakresie istnieją dwa główne sposoby – zakup opracowanego już patentu od innego podmiotu lub opracowanie własnego. Każdy z powyższych przykładów wymaga jednak kapitału.

Stojące przed koniecznością modernizacji firmy mogą skorzystać z rozwiązania, jakim są kredyty technologiczne. Dedykowane są one nie tylko największym spółkom, ale także małym i średnim przedsiębiorstwom. Kredyt technologiczny różni się od pożyczki gotówkowej lub podobnego kredytu inwestycyjnego. Przede wszystkim jest to pewnego rodzaju dotacja, udzielana przez BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z charakterem takiej pomocy finansowej kredytobiorca nie musi spłacać całości pożyczonej kwoty. Część z niej uiszczana jest ze środków państwowych, pochodzących z Funduszu Kredytu Technologicznego, a także dotacji unijnych. Proporcja pomiędzy częścią, którą rozlicza przedsiębiorstwa, a tą, która jest regulowana przez Fundusz, zależy od rozpatrzenia wniosku i decyzji BGK. Istnieje jednak możliwość uzyskania przez dane przedsiębiorstwo dofinansowania na poziomie nawet do 75% całości inwestycji. Z tego powodu prezentowany sposób pozyskania dodatkowych środków na rozwój staje się bardzo atrakcyjny w oczach przedsiębiorców.

W jaki sposób można uzyskać kredyt technologiczny?

Chociaż za wypłatę dotacji odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem kredytu na innowacje musi złożyć odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie banku komercyjnym. W przeciwieństwie do „zwykłej” pożyczki gotówkowej dokument ten wymaga podania wielu bardziej specjalistycznych danych, dotyczących przyszłego przedmiotu dofinansowania. Należy więc skrupulatnie przystąpić do wypełniania wniosku i zawrzeć w nim wszystkie informacje, które dotyczą danej innowacji technologicznej. Należy pamiętać, że kredyty technologiczne nie są rozwiązaniem, pozwalającym na zmodernizowanie przedsiębiorstwa w dowolny, arbitralny sposób. Za ich pomocą można sfinansować zakup lub wytworzenie nowej technologii, ale tylko takiej, która będzie umożliwiać oferowanie towarów i/lub usług lepszych niż te, które dotychczas były wytwarzane.

Oprócz powyższego wymogu wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania pozytywnej zdolności kredytowej. Z reguły procedura udzielenia dofinansowania w większości polskich banków poprzedzona jest koniecznością przedłożenia promesy kredytowej. Dokument ten jest zaświadczeniem, oznajmującym o zdolności kredytowej. Ważny jest zazwyczaj do 30 dni od momentu wystawienia. Cena za uzyskanie promesy zależy od konkretnego banku – zwykle wynosi kilkaset złotych.

W przeciągu 60 dni od złożenia wniosku o przyznanie kredytu technologicznego otrzymuje się decyzję. W przypadku pozytywnej przedsiębiorca musi podpisać umowę z bankiem i oddzielnie lub poprzez niego – w zależności od regulaminu usługi konkretnego podmiotu – złożyć ją także do Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin uzyskania ostatecznej decyzji od BGK upływa po miesiącu, liczonym od zakończenia się miesiącu, w którym przygotowany dokument trafił do BGK.

Czy warto zdecydować się na kredyt technologiczny? Wysokość przyznawanych świadczeń

Opłacalność decyzji dotyczącej przedstawianego rozwiązania może być analizowana dwojako. Po pierwsze, rozważyć można, czy obecna kondycja firmy faktycznie potrzebuje modernizacji technologicznej. Chociaż warunki zadłużenia mogą być bardzo atrakcyjne, to jednak wciąż – bez względu na wysokość bezzwrotnego dofinansowania od BGK – będzie to dodatkowe obciążenie dla budżetu przedsiębiorstwa. Innymi słowy, posiadając dobrze prosperującą, nowoczesną technologicznie działalność gospodarczą, możliwe, że kredyt technologiczny nie będzie potrzebny.

Jeżeli jednak potrzebuje się wsparcia na powyższe cele, to powstaje pytanie: czy kredyty technologiczne są bardziej atrakcyjne od innych dostępnych rodzajów dofinansowania dla firm? W przeciwieństwie do wsparcia w postaci kredytu gotówkowego lub inwestycyjnego oferta, łączna stopa oprocentowania omawianego kredytu będzie niższa, bardziej atrakcyjna ze względu na dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego. Niewątpliwie wskazać można na jeszcze inną zaletę – maksymalną wysokość dofinansowania. Wynosi ona aż 6 milionów złotych. Jest to bardzo korzystne zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na niższą zdolność kredytową nie byłyby w stanie pozwolić sobie na tradycyjne zadłużenie na kwotę o takiej wysokości. Podsumowując, kredyty technologiczne są bardzo atrakcyjną formą dofinansowania, która wspomoże modernizację przedsiębiorstwa i zapewni atrakcyjne warunki zwrotu za sprawą dotacji BGK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *