Koszty upadłości, na upadłość musi Cię być stać!

Ogłoszenie upadłości to bardzo poważna decyzja, którą trzeba bardzo dokładnie przemyśleć, ponieważ może mieć dla nas poważne konsekwencje w przyszłości. Najczęściej upadłość dotyka obojga małżonków, bez względu na to, czy oboje zajmowali się prowadzeniem działalności.

Na czym polega upadłość?

Cały proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o rozpoczęcie procesu. Jednak bardzo mało osób wie o tym, że do podjęcia tej decyzji wystarczy zgoda tylko jednego małżonka. Przez wiele lat była to kwestia wielu sporów. Ostateczna decyzja o upadłości zostaje wydana przez wydział gospodarczy do spraw upadłości. Najczęściej zlokalizowany jest przy sądzie rejonowym. Bardzo ważne jest to, że ta poważna decyzja, która dotyczy wspólnego majątku małżeńskiego, może przynieść nam więcej szkód, niż pożytku. Oczywiście istnieją sposoby na ochronę wspólnie gromadzonego przez lata majątku. Jednak najczęściej udaje się ochronić jedynie połowę dobytku, a ochrona większej części może okazać się bardzo trudna, jednak nie niemożliwa. W momencie złożenia wniosku zaczyna się szacowanie, tak zwanej masy upadłościowej. To właśnie z tak powstałego funduszu będą pokrywane wszelkie zadłużenia. Oczywiście istnieje grupa rzeczy, które nie zostają zaliczone do wartości masy upadłościowej.

Uproszczenie przepisów

Otrzymanie pozytywnej decyzji, która dotyczy upadłości, nie jest proste. Bardzo często sąd decydował się na odrzucenie wniosku w sytuacji, gdy w ciągu dziesięciu lat wobec nas było powadzone postępowanie upadłościowe, nie doszło do realizacji planu spłaty wierzycieli, postępowanie prowadzone wobec nas zakończyło się umorzeniem zobowiązań czy wobec nas został ogłoszony wyrok o pokrzywdzeniu interesów wierzycieli. Obecnie, nawet jeżeli wystąpiły powyższe sytuacje, a można je wytłumaczyć w sensowny sposób, możemy liczyć na ogłoszenie upadłości. Wielu właścicieli firm bardzo ucieszyła zmiana dotychczas obowiązujących przepisów, które wiele osób uważało za naprawdę bardzo surowe. To niejedyne ułatwienie, ponieważ teraz sąd wszelkie przesłanki, które doprowadziły do ogłoszenia upadłości, będą weryfikowane na późniejszych etapach od złożenia wniosków. Natomiast, gdy sytuacja, w jakiej znalazła się nasza firma, została spowodowana przy pomocy umyślnych działań, jak na przykład lekkomyślności w gospodarowaniu majątkiem czy zawieranie kredytów, zobowiązania nie zostaną umorzone. Jednak z pewnością otrzymamy możliwość porozumienia się z wierzycielami.

Koszty postępowania upadłościowego

Z pewności każdy zastanawia się, ile to wszystko dokładnie kosztuje. Opłaty skarbowe to najmniejszy koszt, który będzie nas dotyczył. Wbrew pozorom to naprawdę symboliczna kwota, która wynosi dokładnie 30 złotych. Jednak to nie wszystkie koszty, które będziemy zmuszeni ponieść. Dochodzą również koszty całego postępowania, które prowadzone jest po ogłoszeniu upadłości. Wszelkie koszty uzależnione są od czasu trwania, rodzaju podjętych kroków oraz wysokości wynagrodzenia, które pobierane jest przez naszego przedstawiciela. Ogólny koszt postępowania upadłości konsumenckiej kształtuje się na poziomie od 3 000 do 5 000 złotych. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości, nie musimy posiadać żadnego majątku. Jeżeli nie będziemy w stanie pokryć wszelkich kosztów, zostaną one sfinansowane z budżetu państwa.

Jak widać, wszelkie koszty związane ze złożeniem wniosku o upadłość nie są zbyt wysokie. Właśnie to ma bardzo często wpływ na liczbę przedsiębiorców, którzy decydują się podjąć tą bardzo ważną decyzję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *