Jakie są zawody prawnicze i czym się dokładnie zajmują?

Zawody prawnicze charakteryzują się przede wszystkim wysokim prestiżem w społeczeństwie. Pierwsze, co wyobraża sobie większość osób na myśl o adwokacie oraz sędzi to głównie spore wynagrodzenie. Jednak wiele osób nie ma świadomości tego, że droga do tego wakatu nie jest usłana różami i nikt nie staje się notariuszem od tak.

Adwokat i radca prawny

Pomiędzy jednym i drugim istnieje zasadnicza różnica, której wiele osób nie zna. Wrocławska kancelaria, mówi nam że adwokat nie może wykonywać swoich czynności pozostając w stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Do obowiązków adwokata należy:

 • reprezentowanie strony podczas rozprawy sądowej,
 • obrona oskarżonych w przypadku spraw karnych,
 • udzielanie porad prawnych odnoszących się do konkretnej specjalizacji,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz dokumentów.

Radcy prawni wykonują następujące czynności:

 • występują przed sądami,
 • prowadzą sprawy administracyjne, gospodarcze, prawnicze, cywilne oraz rodzinne,
 • występują w charakterze obrońców w przypadku spraw karnych i karnoskarbowych.

Sędzia

Jest to zawód, który w całej hierarchii prawniczej ma najdłuższą historię oraz cieszy się największym prestiżem. Słynie także z licznych przywilejów. Do jego zadań należy między innymi:

 • zapoznanie się z aktami danej sprawy,
 • poznanie wersji wszystkich stron uczestniczących w procesie,
 • analiza dowodów,
 • wydawanie wyroków.

Komornik

Z reguły ta profesja kojarzy się w społeczeństwie negatywnie. Jest związany przede wszystkim z sytuacjami, w których dochodzi do zaniechań spłaty długu. Zajmuje się między innymi:

 • rozpoczynaniem postępowania egzekucyjnego,
 • ściąga na rzecz wierzyciela należności od dłużnika.

Notariusz

W tym zawodzie osoby cieszą się przede wszystkim niezależności, ponieważ ustalają sobie sami godziny pracy. Do jego zadań należy:

 • przygotowywanie aktów notarialnych,
 • przygotowywanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • przechowywanie dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • poświadczanie oryginalności kopii dokumentów.

Prokurator

To bardzo poważna funkcja w całej prawniczej hierarchii. Prokurator trudni się:

 • prowadzeniem przesłuchań,
 • samodzielne przeszukiwanie podejrzanych,
 • nakładanie kar pieniężnych na te osoby, które nie pojawiły się na rozprawie,
 • dopuszczają zeznania świadka koronnego do sprawy na mocy wniosku,
 • wydają zgodę na ochronę dla świadka koronnego.

Standardowa ścieżka w przypadku wszystkich zawodów prawniczych to przede wszystkim ukończenie studiów prawniczych. Jednak to nie koniec, ponieważ należy jeszcze odbyć staż, aplikację i na koniec zdać egzamin państwowy. W sumie w momencie rozpoczęcia studiów należy liczyć jeszcze około dziesięciu lat nauki. W całym toku kształcenia warto przygotować się również na spore wydatki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *