Jak oszczędzać na emeryturę?

Coraz mniej osób w naszym kraju liczy na to, że po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymają godziwą emeryturę z ZUS. Godziwą, czyli pozwalającą na spokojne i dostatnie przeżycie jesieni życia. Według raportu opublikowanego przez OECD w 2018 roku obecni 20-latkowie będą mogli liczyć na niespełna 39% swojego ostatniego wynagrodzenia netto w momencie przejścia na emeryturę – przy założeniu, że przez cały ten okres nieprzerwanie będą aktywni zawodowo. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się jak oszczędzać pieniądze na emeryturę. Omówmy niektóre ze sposobów, które pozwolą nam wziąć sprawy w swoje ręce i choć w jakimś stopniu zabezpieczyć swoją finansową przyszłość.

PPK co to jest?

Jednym z najgłośniejszych projektów rządu, którego wejście w życie możemy już obserwować, są pracownicze plany kapitałowe. Ten program, do którego może przynależeć nawet 11 milionów pracowników, ma na celu zachęcenie ich do systematycznego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury. Dla pracowników udział w programie jest dobrowolny, co nie oznacza, że nie poczyniono starań, by skłonić Polaków do wzięcia w nim udziału. Przygotowano kilka zachęt mających przekonać ich, że oszczędzanie na emeryturę ma sens, m.in.:

  • dodatkowe pieniądze dla emerytów – osobom przystępującym do programu Państwo przygotowało składkę powitalną w wysokości 250 złotych, plus coroczną dopłatę niemal równej wysokości (240 zł),
  • ulga w podatku dochodowym – pieniądze przekazane na ppk zaliczane są w poczet kosztów uzyskania przychodu, a więc w praktyce są nieopodatkowane,
  • ulga ZUS – środki przekazywane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę na pracownicze plany kapitałowe stanowią część dochodu pracownika nieobjętą składką na ZUS.

Jak zatem nietrudno zauważyć, przygotowano całkiem konkretne argumenty, mające skłonić pracowników do skorzystania z przygotowanego programu. Być może wielu z nich obawia się analogii do OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych), które zapowiadane były jako zabezpieczenie przyszłych emerytur, a stały się źródłem finansowania dla rządu. Zastanawiając się jednak nad tym, co to są Pracownicze Plany Kapitałowe i analizując ich założenia, można dostrzec różnice, dzięki którym nigdy nie powinny powtórzyć losu środków zgromadzonych w OFE. Niektóre z nich, to:

  • dobrowolne uczestnictwo w programie – w specjalnie wyznaczonych okresach będzie można zrezygnować z udziału w programie, lub podjąć decyzję o dołączeniu do niego; można również w ogóle do niego nie przystąpić,
  • prawo do swobodnego gospodarowania środkami, jak i ich dziedziczenia – wyłącznie od oszczędzającego będzie zależało, jak w praktyce wykorzysta swoje środki, a po jego śmierci zostaną one przekazane zgodnie z jego wolą.

PPK jak działa?

Dochody wpływające na PPK mają pochodzić z trzech źródeł, dzięki czemu każdego miesiąca uzbiera się na nich całkiem solidny procent wynagrodzenia, co wydatnie uzupełni środki wypłacane w ramach ubezpieczenia społecznego. Źródła te to:

  • 2% wynagrodzenia brutto, pobieranego z pensji pracownika (może być ona dobrowolnie podwyższona o maksymalnie kolejne 2%),
  • 1,5% wynagrodzenia brutto, dopłacanego przez pracodawcę (może być ona dobrowolnie podwyższona do maks. 4%)
  • 240 złotych dokładanych przez Państwo (w pierwszym roku to 250 zł składki powitalnej).

Udział w PPK jest zatem całkiem opłacalny dla pracownika, który poświęcając minimum 2% swoich dochodów, może dzięki nim odłożyć ponad 3,5%, które każdego miesiąca będą zasilały jego indywidualne konto. W szerszym wariancie może odkładać miesięczne aż do 8%, uszczuplając swoje aktualne dochody o 4%. W przyszłości znaczna część emerytury pracownika ma właśnie pochodzić z tego źródła. Jak duża? Przykładowo, osoba 25-letnia, zarabiająca 2250 złotych brutto i odkładająca 4% swoich dochodów, do których dokłada się pracodawca kolejnymi 4% (przy założeniu 3,5% stopy zwrotu i 2,75% w okresie wypłat), która zdecyduje się rozpocząć wypłaty w wieku 65 lat, przez 20 kolejnych lat będzie otrzymywać około 1740 złotych miesięcznie. Z tytułu uczestnictwa w PPK, niezależnie od pieniędzy odłożonych na koncie w ZUS, IKE czy IKZE. W tym czasie odłoży około 77 839 złotych, wobec zgromadzonego kapitału w wysokości około 320 967 (będącego sumą wpłat pracownika, pracodawcy, Państwa oraz oprocentowania).

Pracownicze plany kapitałowe od kiedy?

PPK nie są jedynie planami na przyszłość – od 1 lipca 2019 roku każde przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 osób zostało zobligowane do ich wprowadzenia. Od 1 stycznia 2020 dołączą do nich wszystkie większe, niż 50 osób, 1 lipca zatrudniające powyżej 20, by finalnie od 1 stycznia 2021 obowiązkiem tym zostało objęte każde przedsiębiorstwo w Polsce, nie licząc wyjątków, których będzie raczej niewiele. Wszystko wskazuje na to, że te fundusze pracownicze się przyjmą w naszym kraju i naprawdę sporo osób z nich skorzysta. Warto jednak mieć na uwadze, że to niejedyny sposób jak oszczędzać na emeryturę.

Gdzie oszczędzać na emeryturę – alternatywne pomysły

Bazowanie na emeryturze z ZUS-u, powiększonej o środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych to dobra podstawa, ale dla wielu osób prognoza emerytury, którą będą otrzymywać w przyszłości, jest niewystarczająca. Dla nich dobrym rozwiązaniem okazuje się odkładanie pieniędzy na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) czy Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które pozwalają na odkładanie nadwyżek finansowych z myślą o emeryturze, bez płacenia podatku od zysków kapitałowych, a nawet odliczając wpłaty od podstawy opodatkowania. Więcej na ich temat można dowiedzieć się na stronie Generali Investments, która omawia nie tylko te fundusze, ale pomaga zdecydować jak najlepiej oszczędzać na emeryturę, oferując przy tym Specjalistyczny Plan Inwestycyjny. Zapoznaj się z ofertą Generali i już dziś zobacz, jak możesz kształtować swoją przyszłość finansową!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *