Ile trwa szkolenie operatora maszyn budowlanych?

Chcesz zmienić zawód i rozpocząć karierę jako operator maszyn budowlanych? Początek wiosny to idealny czas na poprawę swoich kwalifikacji. Sprawdź, jak przebiega oraz ile trwa szkolenie na operatora żurawi budowlanych i HDS, suwnic i podestów.

Szkolenie na operatora – jak wygląda kurs operatorski?

Szkolenie na operatora maszyn budowlanych jest dość ustandaryzowane pod kątem przebiegu i zakresu materiału. O ile formuła kursów jest zbliżona, o tyle zmieniają się informacje teoretyczne oraz wiedza praktyczna nabywane podczas kursu.

Każde szkolenie na operatora składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas teorii kursant poznaje podstawowe informacje dotyczące budowy oraz właściwości wybranego urządzenia podlegającego pod Urząd Dozoru Technicznego. Zaznajamia się z obowiązkami operatora z wydzieleniem ich na obowiązki wykonywane przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie, a także po zakończeniu pracy maszyną budowlaną. Poza tym osoby przeprowadzające kursy operatorskie informują kursantów o obowiązujących przepisach BHP oraz przepisach Dozoru Technicznego, które dotyczą wybranego urządzenia.

Część praktyczna to przede wszystkim nauka bezpiecznej i wydajnej obsługi wybranej maszyny budowlanej.

Ile trwa szkolenie na operatora?

Czas trwania szkolenia operatorskiego uzależniony jest od kilku czynników. Są to: typ maszyny, której obsługi kursant zamierza się nauczyć, a także rodzaj kursu i tempo jego przeprowadzania. Przykładowo kursy na wózki widłowe trwają krócej od kursów na żurawie wieżowe ze względu na mniejszą ilość materiału, który należy przyswoić.

Szkolenie na operatora może odbywać się w formie dziennej, wieczorowej i weekendowej. Determinuje to całkowity czas trwania kursu. Firmy szkoleniowe – np. firma dźwigowa Urbanek – oferują również możliwość odbywania szkolenia w trybie przyśpieszonym – w ciągu jednego tygodnia roboczego. Pozwala to kursantom sprawnie nabyć informacje niezbędne w pracy operatora, a także nauczyć się obsługi wybranego urządzenia budowlanego.

Każdy kurs kończy się egzaminem państwowym

Szkolenie na operatora maszyn budowlanych podlegających pod UDT musi być ukończone egzaminem składanym przed dwuosobową komisją powołaną przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu weryfikowana jest wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, a zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem bezterminowych uprawnień operatorskich na obsługę określonej maszyny budowlanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *