Definicja prawa karnego

Prawo karne jest zbiorem przepisów określających czyny zabronione oraz katalog konsekwencji wynikających z ich popełnienia. Podstawowym wyróżnikiem prawa karnego jest równość – oznacza to, że w teorii wszyscy obywatele wobec niego są równi. W niniejszym artykule w sposób bardzo dokładny tłumaczymy najważniejsze informacje dotyczące tej gałęzi prawa. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Źródła prawa karnego w Polsce

W Rzeczpospolitej Polskiej źródeł obowiązującego prawa karnego są poszczególne kodeksy. Wyróżniamy Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego oraz Kodeks Karny Wykonawczy. Każdy z tych aktów prawnych reguluje nieco inne zasady dotyczące stosowania prawa karnego w praktyce.

Funkcje prawa karnego

Prawo karne pełni kilka funkcji, które zostały ustanowione przez polskiego ustawodawcę. Są one następujące:

  • funkcja sprawiedliwości,
  • funkcja ochronna,
  • funkcja gwarancyjna,
  • funkcja kompensacji – naprawienie wyrządzonego zła,
  • funkcja prewencyjna.

Najważniejsze pojęcia dotyczące prawa karnego

Poniżej definiujemy najważniejsze pojęcia z zakresu prawa karnego:

  • przedawnienie – jest to czas, po którym osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa nie może być poddana procesowi ani karze. Czas przedawnienia określany jest przez polskie przepisy w sposób indywidualny wobec każdego czynu zabronionego,
  • grzywna – jest to niegodność, która godzi w mienie osoby karanej. Z reguły grzywny przybierają formę dokumentu, w którym instytucja wydająca nakazuje obywatelowi zapłatę określonej sumy pieniędzy na rzecz państwa polskiego lub jakiegoś innego podmiotu,
  • kara – rodzaj ingerencji godzący w mienie, cześć bądź dobre imię osoby, która została jej poddana. Najważniejszą funkcją pełnioną przez karę jest zadośćuczynienie wyrządzonych krzywd osobie pokrzywdzonej oraz zapobieganie występowaniu takich zjawisk w przyszłości.

Prawo karne Wrocław

Jeśli chodzi o prawo karne Wrocław jest miastem, w którym działa wielu doświadczonych prawników znających się dobrze na tej gałęzi prawa. Znalezienie odpowiedniego specjalisty nie będzie trudne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *