Czym są fuzje i przejęcia? Kto może w nich pomóc? Udzielamy odpowiedzi na postawione pytania!

Fuzja jest połączeniem dwóch przedsiębiorstw, natomiast przejęcie polega na przekazaniu kontroli nad firmą innemu podmiotowi. Często powodem owych działań jest chęć wzrostu własnej firmy, przejęcia nowych technologii czy wejścia na rynki zagraniczne. Powodów działania może być wiele, ale muszą być one przeprowadzone fachowo. Jak dokonać fuzji i przejęcia?

Polska jest krajem, w którym rynek mocno się rozwija. Powstaje wiele nowych przedsiębiorstw oraz trwa rozwój już tych o wieloletniej tradycji. Nowe przedsiębiorstwa pragną się rozwijać, starsze chcą nowych technologii, dlatego mogą przejąć te mniejsze. Ekspansja zagraniczna, która gwarantuje rozrost przedsiębiorstwa, również jest częstym powodem przejęcia lub fuzji. Fuzje i przejęcia umożliwiają realizację różnych celów, jednak warto je odróżnić od siebie i zdecydować o formie, która rozwinie przedsiębiorstwo. Przy trudnych operacjach warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnych, które dopilnują wszelkich formalności czy terminów. Jak działają wspomniane narzędzia rozwoju i jak je stosować?

Czym są fuzje, a czym przejęcia?

Ogólne rozumienie terminów fuzje i przejęcia przedstawia czynności jako połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw, jednak w szczegółach są to dwie różne kwestie. Każde z nich różni się od siebie możliwościami i powinno zostać wykorzystanie w różnych okolicznościach.

Fuzją nazywamy połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw w jedno, które jest zupełnie nowym podmiotem. Czynność zwaną fuzją dzielimy na pionowe, poziome i konglomeratowe. Połączenie poziome dotyczy firm działających w tej samej branży lub wytwarzających podobne produkty. Dzięki fuzji firm można zoptymalizować koszty produkcji, poprawić efektywność oraz rozszerzyć rynek zbytu na usługi czy towary. Połączenie pionowe firm (fuzja pionowa) pozwala na połączenie firm tej samej branży, znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Dzięki tej formie połączenia można szybciej wprowadzać produkty na rynek oraz zwiększyć kontrolę na każdym etapie działalności. Konglomeratowa forma to połączenie przedsiębiorstw różnych branż. Przykładowym motywem może być chęć rozszerzenia profilu działalności firmy czy dywersyfikacji produktów i usług.

Przejęciem nazywamy przeniesienie kontroli nad firmą innemu podmiotowi, ale zachowując podmiotowość prawną firmy przejmowanej. Przejęcie następuje dla przykładu przez zakup akcji lub prywatyzację spółki publicznej. Zadaniem czynności jest poprawa wydajności firmy czy rozszerzenia działalności. Jest to również preludium do inkorporacji, czyli wcielenia i zakończenia działalności przejętego podmiotu.

Jak można zauważyć fuzje i przejęcia to różne czynności w obrębie dwóch lub więcej firm.

Dlaczego wykonuje się fuzję lub przejęcie innych przedsiębiorstw?

Z roku na rok liczba czynności zwanych fuzjami czy przejęciami rośnie nieustannie. Rozwój przedsiębiorstwa czy małej firmy to długi proces w trudnych warunkach rynkowych. Fuzje i przejęcia umożliwiają rozwój skokowo, a można rzez nawet windowo. Jest to czynność windująca możliwości przedsiębiorstwa oraz pozycji na rynku – w określonym segmencie, branży. Fuzja czy przejęcie to także możliwość przechwycenia innowacyjnych technologii od małych firm czy startupów. Mikro i małe firmy nie mają często środków na wprowadzenie na rynek swoich pomysłów, towarów, usług, dlatego większe przedsiębiorstwa dokonują fuzji czy przejęcia, jednocześnie zachowując podmiotowość mniejszego partnera. W zamian dają możliwość rozwoju swojej działalności. Innym czynnikiem motywującym fuzje i przejęcia jest chęć wejścia na rynki zagraniczne. Zwiększenie zasięgu działalności przez nowe rynki, zabezpieczenie łańcucha dostaw przez przejęcie dostawcy to jedne z wielu zalet ekspansji zagranicznej. Ogółem przejęcia i fuzje zagraniczne w 2016 roku wyniosły 1,3 biliona dolarów na świecie.

Szanse i zagrożenia

Na proces fuzji czy przejęcia trzeba się dobrze przygotować. Chodzi o koszty, technologie, strukturę zatrudnienia. Wiedza ta dotyczy każdej ze stron transakcji. Należy pamiętać, aby nie dokonać przejęcia czy fuzji z nieznanym podmiotem (zadłużenia, nieznane struktury organizacyjne, kapitał etc.). Należy wziąć pod uwagę również pracowników, którzy obawiają się tego typu operacji. Nieprzygotowanie pracowników na transakcję, może doprowadzić do lawinowych zwolnień, co wiąże się z utratą kapitału ludzkiego. Poza tym firmy, które dokonują czynności związanych z fuzją lub przejęciem muszą uważać na ustawy antymonopolowe, które mogą uniemożliwić określoną formę transakcji.

Kto może pomóc, aby przeprowadzić odpowiednio fuzje i przejęcia?

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kancelarii prawnej, takiej jak Kancelaria Prawa Gospodarczego Radosław Paulewicz. Kancelaria pomoże przygotować wszelkie dokumentacje dla zarządu, uchwały dla zarządu, walnego zgromadzenia. Opracuje optymalną strategię przekształcenia spółki biorąc pod uwagę czas, wydatki, obowiązki podatkowe, nakład pracy oraz korzyści i ciężary związane z operacją. Pomoże uzyskać pozwolenia na fuzje i przejęcia od UOKIK, URE, UKE. Kancelaria może reprezentować spółkę w postępowaniu sądowym, koordynować tworzenie nowej spółki oraz sporządzić plan przekształcenia. Oferuje również współpracę z biegłym rewidentem oraz zorganizuje transfer przedsiębiorstwa i jego części.

Fuzje i przejęcia mogą dać wiele korzyści małym i dużym przedsiębiorstwom, ale trzeba je wykonywać zgodnie z prawem, bez szkody dla jednego z partnerów. Dlatego warto skorzystać podczas procesów przekształcania z pomocy fachowców, takich jak kancelarie prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *