Czy wspólnota mieszkaniowa potrzebuje prawnika?

Wspólnota mieszkaniowa, jako konstrukcja prawna, przez szereg lat budziła kontrowersje na tle tego, czy dysponuje podmiotowością prawną, czy też jest jedynie zbiorem partykularnych interesów swoich członków. Obecnie powszechnie już przyjmuje się, że wspólnota mieszkaniowa jest ułomną osobą prawną i w związku z tym napotyka na takie same trudności i wyzwania, jak wszystkie inne podmioty prawa. Skoro zatem przyznajemy, że wspólnota funkcjonuje jako odrębny byt, powstają kolejne pytania – na jakie sytuacje wspólnota mieszkaniowa może natknąć się w obrocie prawnym? Czy ze wszystkimi problemami poradzi sobie samodzielnie? A może potrzebuje stałej obsługi prawnej?

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych – bieżące doradztwo

Pomoc prawna świadczona na rzecz wspólnot mieszkaniowych obejmuje przede wszystkim rozwiązywanie bieżących trudności dotyczących materii głosowań i kompetencji, jakie przysługują właścicielom lokali. Prawnik pomoże tu nie tylko poprawnie przeliczyć głosy i spisać protokół, podpowie także, jakie punkty powinny się w nim znaleźć, aby wspólnota nie tylko funkcjonowała wydolnie, ale także chroniła interesy swoich członków. W razie konfliktu z zarządcami nieruchomości pełni rolę mediatora, chroniąc interesy klientów.

Prawnik od wspólnot mieszkaniowych – udzielanie porad prawnych i nie tylko

Obsługa prawna, która specjalizuje się w pomocy wspólnotom mieszkaniowym, to przede wszystkim gwarancja, że formalno-prawne kwestie zostaną załatwione zgodnie z prawem. Prawnik pomoże w skonstruowaniu regulaminów oraz projektów uchwał. Zadba także o to, by umowy zawierane z wykonawcami i deweloperami w należytym stopniu chroniły interesy wspólnoty przez uwzględnienie stosownych klauzul. Wsparcie obejmuje na ogół nie tylko przygotowanie projektu umowy i naniesienie ewentualnych poprawek, ale także wynegocjowanie korzystnych jej warunków. Prawnik sporządzi także projekty statutów i regulaminów organizacyjnych oraz zasugeruj, jak dostosować je do zmieniającej się sytuacji.

Kancelaria prawna a reprezentacja klienta przed sądem

Czasami bywa tak, że niezbędne staje się wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym lub odparcie ataku skierowanego przez innego uczestnika obrotu prawnego. Powodem może być na przykład wyrządzenie szkody na terenie wspólnoty albo nierozliczenie się przez jednego z członków z kosztów, które obciążają go w związku z opłatami na wydatki wspólne. Bez profesjonalnego pełnomocnika stającego przed sądem niezwykle trudno poradzić sobie w gąszczu przepisów. Korzystając z fachowej pomocy, możemy być jednak pewni, że wszystkie pisma, jakie zostaną sporządzone w toku sprawy, będą napisane z najwyższą starannością. Jeśli trzeba, prawnik sformułuje niezbędne żądania, zgłosi korzystne wnioski dowodowe,a także podniesie zarzuty, które zniweczą żądanie strony przeciwnej. Jeśli trzeba, odwoła się także od niekorzystnego wyroku.

Z całą pewnością wspólnota mieszkaniowa skorzysta zatrudniając prawnika. Ocena profesjonalisty pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości i zabezpieczy interesy reprezentowanego podmiotu. W Krakowie znajduje się wiele kancelarii radców prawnych, które specjalizują się w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych i udzielą w tym zakresie niezbędnej pomocy – czy to doraźnie czy też w formie stałej obsługi prawnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *