CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ PRACY W UPAŁY?

Już niewiele czasu zostało do rozpoczęcia kalendarzowego lata. Doświadczenie sprzed lat pokazuje, że temperatura może przekraczać 30 stopni Celsjusza, a co za tym idzie temperatura w pomieszczeniach pracy nie będzie zbyt korzystna dla pracowników. Czy istnieją jednak przepisy, które pozwalałyby pracownikowi odmówić pracy ze względu na wysokie temperatury? Zapraszam do lektury!

Przepisy BHP określają jaka jest minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić minimum 18 stopni Celsjusza przy pracach biurowych oraz lekkich fizycznych, a także minimum 14 stopni Celsjusza przy średniociężkich i ciężkich pracach fizycznych. Żadne jednak rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa pracy nie określa maksymalnej temperatury pracy.

Co na to Państwowa Inspekcja Pracy? PIP otrzymuje wiele skarg pracowników na swoich pracodawców, którzy każą im pracować w warunkach wysokiej temperatury. Jednak w świetle przepisów BHP pracodawca ma jedynie obowiązek zapewnić sprawną wentylację oraz coroczny jej przegląd, a także wodę do picia w nieograniczonej ilości jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a dla osób pracujących na zewnątrz – 25 stopni Celsjusza. To jest wszystko co mówią na ten temat przepisy. Inspektor PIP nie ma zatem podstawy prawnej aby wymusić na pracodawcy zwolnienie pracowników z obowiązku wykonywania pracy ze względu na panującą wysoką temperaturę.

Nierzadko pracownicy mogą powoływać się na problemy zdrowotne, np. związane z układem krążenia, co przy wysokiej temperaturze może być dla nich niebezpieczne. Pracodawca ma obowiązek respektować jedynie zalecenia lekarza medycyny pracy, z którym ma podpisaną umowę oraz ten lekarz zna firmę oraz warunki wykonywania pracy. Podczas badań lekarskich lekarz powinien zbadać pracownika w każdym aspekcie. Kiedy jednak pracownik przynosi zaświadczenie od własnego lekarza zalecane jest aby pracodawca zareagował co najmniej wysyłając pracownika na wcześniejsze badania okresowe do lekarza medycyny pracy aby ten sprawdził ponownie czy warunki wysokiej temperatury na pewno nie wpłynął negatywnie na zdrowie pracownika wykonują tę konkretną pracę.

Paweł Sereda

Główny Specjalista ds. BHP

SAFETY Service

Krakowskie Centrum BHP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *