BHP w miejscu pracy. 5 najważniejszych obowiązków pracodawcy związanych ze szkoleniem i badaniem pracowników

Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu zatrudnienia powinny być kluczowym zagadnieniem przede wszystkim dla pracodawcy. To on organizuje oraz wysyła pracowników na szkolenia bhp, ale nie zapominajmy o tym, że sam również musi zostać przeszkolony w tej dziedzinie. Poniższe czynności zaliczają się do pięciu najważniejszych obowiązków pracodawcy. Jest oczywiście jeszcze szereg innych, równie istotnych. Przeczytaj artykuł i poznaj te, które związane są z procesem szkolenia i badania pracowników.

#1 Wysłanie pracowników na szkolenia BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom możliwości uczestnictwa w szkoleniach bhp. Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń w tej dziedzinie:

 • Szkolenia bhp wstępne — dla nowo przyjętych osób do firmy,
 • Szkolenia bhp okresowe — terminy, w których się odbywają różnią się
  w zależności od stanowiska, na jakim pracownik jest zatrudniony.

W związku z tym warto zwrócić się do profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się prowadzeniem szkoleń bhp dla pracowników.

#2 Obowiązek pracodawcy do odbycia szkolenia BHP

Warto podkreślić, że obowiązek odbycia szkolenia leży w obowiązku nie tylko pracownika, ale również pracodawcy. Przepis art. 237 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że przedsiębiorca powinien odbyć dane szkolenie bhp ,,w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane”.

Tak więc aby dobrze zarządzać firmą, a przy tym zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, pracodawca sam musi poznać dobrze dane zagadnienie.

#3 Organizacja badań lekarskich dla pracowników

Według Kodeksu pracy, a dokładnie artykułu 229 § 1 – 8, pracodawca jest zobowiązany do wysłania pracownika na badania lekarskie. Dzieli się je na trzy grupy:

 • Wstępne — dla nowo zatrudnionych lub zmieniających stanowisko pracy,
 • Okresowe — dla pracowników, częstotliwość tych badań każdorazowo ustala lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną,
 • Kontrolne — dla osób, których niezdolność do pracy, spowodowana chorobą, trwa dłużej niż 30 dni.

Na pracodawcy ciąży bezwzględny zakaz przyjmowania osób do pracy, które nie mają aktualnego orzeczenia. Lekarz medycyny pracy musi potwierdzić brak przeciwwskazań do pełnienia obowiązków przez pracownika na określonym stanowisku.

#4 Pracodawca powinien zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy

W ramach tego obowiązku można wyróżnić kilka poszczególnych czynności. Tak więc przedsiębiorca powinien:

 • Zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Wyposażyć zakład pracy w potrzebne narzędzia do zwalczania pożarów
  i ewakuacji pracowników.
 • Wyznaczyć osoby do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Wyznaczyć pracowników, którzy są odpowiedzialni za ewakuację oraz wykonywanie działań w kwestii zwalczania pożarów.
 • Zapewnić łączność ze służbami ratownictwa medycznego oraz straży pożarnej.
 • Przeszkolić pracowników w zakresie pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Przy czym warto zwrócić uwagę, aby powyższe działania dostosować do charakterystyki pracy, liczby zatrudnionych i poziomu ryzyka ewentualnego niebezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *