Autocasco – czy warto je posiadać?

Autocasco to najpopularniejsze dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń liczba tych polis na koniec 2017 roku wynosiła w Polsce 6,37 mln, co oznacza, że było ich 4 razy mniej niż obowiązkowych ubezpieczeń OC. Dlaczego warto posiadać autocasco i co należy o nim wiedzieć?

Autocasco – czy na pewno jest niezbędne?

Jak wspomnieliśmy, liczba polis autocasco była na koniec 2017 roku 4 razy mniejsza niż polis OC, mimo to jest to dobry wynik. Dlaczego? Otóż AC nie jest dostępne dla każdego pojazdu. Zakłady ubezpieczeń określają maksymalny wiek samochodu, jaki może podlegać tej ochronie ubezpieczeniowej. Najczęściej jest to od 10 do 15 lat. Zatem w przypadku wielu pojazdów po prostu nie ma możliwości zakupu tego ubezpieczenia. Tylko w 2018 roku według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zakłady ubezpieczeniowe wypłaciły z ubezpieczenia AC odszkodowania na sumę 4,3 mld złotych, czyli o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Dodajmy, że odszkodowania z OC wyniosły 6,5 mld złotych. Oczywiście każde skorzystanie z odszkodowania AC wiąże się z utratą części zniżek na to ubezpieczenie – warto pamiętać, że zniżki na OC i na AC są od siebie niezależne. Przed czym jednak chroni autocasco? Otóż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wiele ryzyk. Oto przykłady, jakie ryzyka mogą być objęte ubezpieczeniem autocasco:

  • kradzież pojazdu – choć dla wielu kierowców jest to zaskakujące, problem kradzieży pojazdów nie dotyczy przede wszystkim posiadaczy nowych i kilkuletnich pojazdów. Większe ryzyko kradzieży istnieje w przypadku pojazdów starszych. Według danych Instytutu Samar najczęściej kradzione w Polsce w 2017 roku pojazdy miały od 6 do 10 lat. Stanowiły aż 34 proc wszystkich, jakie skradziono. Na kolejnym miejscu nie znalazły się samochody młodsze, lecz mające od 11 do 15 lat, z udziałem 20 proc. Dopiero na 3. pozycji uplasowały się samochody mające do 3 lat, z udziałem na poziomie 18 proc. Co więcej, kradziono nawet pojazdy w wieku powyżej 15 lat – stanowiły one 9 proc. wszystkich. Jak widać – ryzyko kradzieży dotyczy zdecydowanej większości posiadaczy samochodów.
  • pożar pojazdu – tylko w 2018 roku jednostki straży pożarnej wyjeżdżały 9 tysięcy razy do palących się pojazdów. Pożar może wynikać z wielu przyczyn, a w ciągu dosłownie kilku minut może spowodować, że samochód zostanie całkowicie zniszczony.
  • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie lub przez jego właściciela. Nawet jeśli nie zostanie ustalony sprawca zdarzenia, to i tak można otrzymać odszkodowanie z autocasco. W grę może wchodzić ochrona zarówno w razie wypadku, jak i stłuczki.
  • uszkodzenie pojazdu w wyniku działania sił przyrody, takich jak np. grad, wiatr czy powódź.
  • kolizja ze zwierzęciem – wprawdzie w przypadku takich zdarzeń najczęściej możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za to, że do tego doszło, ale może to być czasochłonne i nie zakończyć się powodzeniem. Dużo łatwiej wówczas można otrzymać odszkodowanie z autocasco, np. w przypadku uderzenia w łosia.
  • uszkodzenie pojazdu przez zwierzę – np. jeśli kuna przegryzie kable dochodzące do silnika.

Powyżej nie zostały wymienione wszystkie ryzyka, jakie może obejmować autocasco. Tak naprawdę zakres ochrony AC zależy wyłącznie od treści ogólnych warunków ubezpieczenia. Najczęściej zakłady ubezpieczeń pozwalają wybrać, co ma obejmować ubezpieczenie. To od jego zakresu uzależniona jest cena polisy – im mniejsza jest odpowiedzialność TU, tym niższy koszt ubezpieczenia.

Jeśli kiedykolwiek otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco, pamiętaj, że może ono zostać wypłacone w nieadekwatnej wysokości w stosunku do szkody. Jeśli np. kwota odszkodowania nie wystarczyła na przywrócenie pojazdowi stanu sprzed szkody albo masz wątpliwości, czy zaproponowana suma będzie wystarczająca, to skorzystaj z usług firm, które zajmują się pozyskiwaniem odszkodowań dla poszkodowanych od TU. Przykładem jest Fundusz Odszkodowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *