5 powodów dla których powinno się wykonywać w firmach okresowe pomiary oświetlenia

Często właściciele firm zastanawiają się czy wykonywanie okresowych pomiarów oświetlenia jest obowiązkowe oraz jakie są korzyści z regularnego sprawdzania parametrów oświetlenia. Okresowe pomiary oświetlenia przeprowadzane w firmach mają wiele korzyści.

Często właściciele firm zastanawiają się czy wykonywanie okresowych pomiarów oświetlenia jest obowiązkowe oraz jakie są korzyści z regularnego sprawdzania parametrów oświetlenia. Okresowe pomiary oświetlenia przeprowadzane w firmach mają wiele korzyści.

Zakres usługi jakie mieszczą się pod hasłem „pomiary oświetlenia” obejmuje kilka elementów:

 • pomiary oświetlenia ogólnego
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach
 • pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy
 • kontrolę wskaźnika oddawania barw
 • a także przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej

Pomiary oświetlenia powinno się wykonywać wszędzie tam gdzie przebywają ludzie (nawet tylko czasowo) a także w pomieszczeniach w których przebywają ludzie przez kilka dni w ciągu dnia, czyli w zakładach pracy, biurach, żłobkach, przedszkolach, szkołach, miejscach użyteczności publicznej, szpitalach, itp.

Jak często powinno się przeprowadzać kontrolę poziomu oświetlenia?

Jeśli chodzi o oświetlenie ogólnie, to termin waha się między 2, a 5 lat. Okres ten jest uzależniony od stanu oświetlenia. W zakresie oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne pomiary należy wykonywać co rok, ponieważ oświetlenia awaryjne zaliczane jest do grupy urządzeń p.poż.

5 powodów, dla których powinno się wykonywać w firmach okresowe pomiary oświetlenia.

 • Gwarancja spełnienia norm w zakresie oświetlenia
 • Podniesienie komfortu pracy pracowników
 • Zmniejszenie ryzyka wypadku w pracy
 • Zwiększenie efektywności pracowników i usprawnienie procesów wewnątrz zakładu pracy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa

Gwarancja spełnienia norm w zakresie oświetlenia

Istnieją określone normy, które należy spełnić, jeśli chodzi o zakres oświetlenia. Dokumentacja pomiarowa po okresowych pomiarach oświetlenia powinna być zgodna w wymaganiami normy: PN-EN 12464-1 i zawierać:

 • protokół zawierający ocenę wyników pomiarów natężenia oświetlenia,
 • świadectwo wzorcowania miernika, którym był dokonany pomiar,
 • plan pomieszczeń z wartościami wykonanych pomiarów,
 • potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień osoby, która wykonywała pomiar,
 • zalecenia pokontrolne, jeśli takie się pojawią.

Podniesienie komfortu pracy

Wykonanie pomiarów oświetlenia w firmie wpływa korzystnie na podniesienie komfortu pracy. Pracownicy nie są narażeni na pogarszanie się jakości wzroku, pracując w bezpieczniejszym środowisku. Znacząco poprawia się samopoczucie pracowników i zadowolenie z wykonywanej pracy.

Zmniejszenie ryzyka wypadku w pracy

Wykonanie okresowych pomiarów oświetlenia znacząca zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko wypadku w pracy. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu, pracownicy mogą precyzyjnie wykonywać wszystkie swoje obowiązki. Kolejnym plusem jest ułatwienie właściwego rozróżnienia barw, co w niektórych branżach i wykonywanych pracach ma kluczowe znaczenie.

Zwiększenie efektywności pracowników

Ważnym powodem dla wykonania okresowych pomiarów oświetlenia jest wzrost efektywności pracowników. Pracownicy pracują lepiej i wydajniej, jeśli przebywają w pomieszczeniach odpowiednio doświetlonych. Usprawniają się także procesy wewnątrz zakładu pracy, takie jak na przykład transport wewnątrz firmy lub szybkość produkcji i logistyki.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych powodów, dla których powinno się wykonywać okresowe pomiary oświetlenia. Prawidłowe doświetlenie zapewnia optymalną widoczność zarówno dla pracowników, jak i wszystkich osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Warto powierzać pomiary oświetlenia podmiotom która mają już doświadczenie w tym zakresie. Współpraca z doświadczoną firmą gwarantuje fachowe wykonanie usługi i spełnienie określonych powyżej wymagań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *