36 proc. Polaków ocenia, że kondycja finansowa ich rodziny polepszyła się

Polacy pozytywnie oceniają ostatni rok – takie wnioski płyną z badania firmy GfK, przeprowadzonego na zlecenie International Personal Finance, właściciela Provident Polska. 36 proc. pytanych przyznało, że sytuacja finansowa ich rodziny w ostatnim roku uległa polepszeniu.

W badaniu przeprowadzonym w 7 krajach, w których obecne są spółki należące do Grupy IPF zapytano respondentów, jak oceniają kondycję finansową swojej rodziny w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie przeprowadzono w październiku. Wśród polskich respondentów, aż 36 proc. osób oceniło, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego polepszyła się. Znaczna część naszych rodaków, bo aż 41 proc. przyznała, że sytuacja finansowa ich najbliższych pozostawała w minionym roku bez większych zmian, a niemal co 5 badany (19 proc.) przyznał jednak, że stan finansów jego rodziny uległ pogorszeniu.

Kobiety większymi pesymistkami w kwestii domowego budżetu

W zdecydowanej większości wpływ na pozytywną zmianę w domowych finansach miała podwyżka w pracy – wskazało tak 63 proc. osób, które zauważyły polepszenie kondycji finansowej. Co czwarta osoba (25 proc.) przyznała, że to za sprawą zmiany sytuacji rodzinnej lub osobistej, a 23 proc. mówiło o uzyskaniu nowej pracy. 12 proc. znacząco odczuło wsparcie programów socjalnych.

Z kolei wśród powodów, które wpłynęły na gorszą ocenę swoich finansów, najczęściej wymieniane były: rosnące koszty życia (62 proc. wskazań), mniejsza płaca (38 proc.), zmiana sytuacji rodzinnej lub osobistej (26 proc.) i choroba (16 proc.).

Ciekawa różnica uwidacznia się w podziale na płeć. Jak czytamy w badaniu przeprowadzonym przez GfK, zdecydowanie bardziej pozytywnie na swoje finanse patrzą mężczyźni – 43 proc. z nich oceniło je jako polepszające się. Wśród kobiet, tylko 28 proc. mówi o poprawie – mówi Magda Maślana, ekspert ds. PR w Provident Polska. –  Kobiety też znacznie częściej niż mężczyźni wskazywały, że ich sytuacja w mijającym roku nie była najlepsza – dodaje.

Jak wypadamy na tle innych krajów?

Na poprawę sytuacji finansowej w badaniu GfK wskazało 33 proc. Czechów i 31 proc. Litwinów. Bardziej optymistyczni są tylko Rumuni, gdzie 44 proc. respondentów dobrze oceniło mijający rok. Na przeciwległym biegunie są Węgry. Aż 29 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, przyznało, że kondycja ekonomiczna ich rodziny uległa pogorszeniu. 22 proc. Węgrów dostrzegło zmiany na plus. Do najbardziej stabilnych finansów przyznają się Hiszpanie – 55 proc. z nich odpowiedziało, że sytuacja finansowa ich rodziny w badanym czasie nie zmieniła się.

O Badaniu GfK

Badanie przeprowadzone przez GfK na zlecenie International Personal Finance w październiku 2018 roku na reprezentatywnej próbie respondentów w Polsce (n=501), Hiszpanii (n=500), na Węgrzech (n=503), w Rumunii (n=500), w Czechach (n=500), Meksyku (n=500) i na Litwie (500). Badanie miało na celu poznanie opinii badanych dotyczących zagadnień związanych z finansami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *