Definicja prawa karnego

Prawo karne jest zbiorem przepisów określających czyny zabronione oraz katalog konsekwencji wynikających z ich popełnienia. Podstawowym wyróżnikiem prawa karnego jest równość – oznacza to, że w teorii wszyscy obywatele wobec niego są równi. W niniejszym artykule w sposób bardzo dokładny tłumaczymy najważniejsze informacje dotyczące tej gałęzi prawa. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Źródła prawa karnego w Polsce

W Rzeczpospolitej Polskiej źródeł obowiązującego prawa karnego są poszczególne kodeksy. Wyróżniamy Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego oraz Kodeks Karny Wykonawczy. Każdy z tych aktów prawnych reguluje nieco inne zasady dotyczące stosowania prawa karnego w praktyce.

Funkcje prawa karnego

Prawo karne pełni kilka funkcji, które zostały ustanowione przez polskiego ustawodawcę. Są one następujące:

  • funkcja sprawiedliwości,
  • funkcja ochronna,
  • funkcja gwarancyjna,
  • funkcja kompensacji – naprawienie wyrządzonego zła,
  • funkcja prewencyjna.

Najważniejsze pojęcia dotyczące prawa karnego

Poniżej definiujemy najważniejsze pojęcia z zakresu prawa karnego:

  • przedawnienie – jest to czas, po którym osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa nie może być poddana procesowi ani karze. Czas przedawnienia określany jest przez polskie przepisy w sposób indywidualny wobec każdego czynu zabronionego,
  • grzywna – jest to niegodność, która godzi w mienie osoby karanej. Z reguły grzywny przybierają formę dokumentu, w którym instytucja wydająca nakazuje obywatelowi zapłatę określonej sumy pieniędzy na rzecz państwa polskiego lub jakiegoś innego podmiotu,
  • kara – rodzaj ingerencji godzący w mienie, cześć bądź dobre imię osoby, która została jej poddana. Najważniejszą funkcją pełnioną przez karę jest zadośćuczynienie wyrządzonych krzywd osobie pokrzywdzonej oraz zapobieganie występowaniu takich zjawisk w przyszłości.

Prawo karne Wrocław

Jeśli chodzi o prawo karne Wrocław jest miastem, w którym działa wielu doświadczonych prawników znających się dobrze na tej gałęzi prawa. Znalezienie odpowiedniego specjalisty nie będzie trudne.

Definicja prawa karnego
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *